राख

“सांभाळला तो पैसा
न जपली ती नाती
स्वार्थ आणि अहंकार
ठणकावून बोलती
निकामी तो पैसा
शब्द हेच सोबती
आपुलेच सर्व
पैशावरी मोजती
ती शेवटची घटका
मझ आस न कोणती
राख या शरीराची
शेवट रिकामेच हाती
का केला हट्ट
जीवन हे खर्ची
राखेवरी आपुले
पैशासाठी भांडती!!”


-योगेश खजानदार

Leave a Reply