मझ विश्वची अनुरूप

“शब्द नाहीत सांगायला
आई शब्दात सर्वस्व
माया , करुना, दया
तुझी कित्येक रूप

मझ घडविले तु
हे संसार दाखविले
तुझ सम जगात
दुसरे न प्रतिरूप

निस्वार्थ तुझे प्रेम
आई देवाची प्रतिमा
तुझ चरणी मस्तक
मझ विश्वची अनुरुप!!”

-योगेश खजानदार

Leave a Reply