“हिरमुसलेल्या फुलाला
पुन्हा फुलवायचंय
मना मधल्या रागाला
लांब सोडुन यायचंय
ओठांवरच्या हास्याला
पुन्हा शोधुन आणायचंय
सोडुन सारे रुसवे
नातं हे जगायचंय

कधी तरी तिच्या सवे
सार जग फिरायचंय
हातात तिचा हात घेऊन
सोबत तिची व्हायचंय
सुख दुखाच्या लाटांमध्ये
हे जीवन जगायचंय
कधीच नसेल दुरावा असं
नातं हे जगायचंय

आठवणींच्या बाजारात
फक्त तिचंच नाव लिहायचंय
शोधुनही न सापडेन असे
प्रेम तिला द्यायचंय
डोळ्यान मधले भाव तिचे
ओठांवर आणायचंय
विसरुन जाईल रुसावा ती
असं मन फुलवायचंय
आणि तिच्या सवे प्रेमाचं
नातं हे जगायचंय. . !!”

-योगेश खजानदार

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा