"हवंय मला ते मन
 प्रत्येक वेळी मला शोधणार!!
 माझ्या गोड शब्दांनी
 लगेच माझं होणारं!!
 मी शोधुनही न सापडता
 बैचेन होणारं!!
 आणि एकांतात बसून
 माझ्यासाठी रडणारं!!

 हवंय मला ते मन
 मला समजुन घेणारं!!
 माझ्या मनाशी
 खुप काही बोलणारं!!
 आयुष्यभर साथ देत
 आनंदाने नाचणारं!!
 आणि सुख दुःखात
 माझ्या सोबत असणारं!!

 हवंय मला ते मन
 स्वतःस विसरणारं!!
 माझ्या धुंद आठवणीत
 स्वतःच रमणार!!
 हळुवार स्पर्शाने
 अलगद लाजणार!!
 आणि माझ्या नकळत
 खुप प्रेम करणारं!!

 हवंय मला ते मनं 
 प्रत्येक वेळी मला शोधणार…!!"

✍️योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

आठवणं || AATHVAN || KAVITA || LOVE ||

आठवणं || AATHVAN || KAVITA || LOVE ||

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींच की आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांची नसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशी की रुतून…
आठवणं || EK AATHVVAN REM KAVITA ||

आठवणं || EK AATHVVAN REM KAVITA ||

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाही कधी स्वतःला विचारलं मी पण…
आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी लाटां सारख्या येतात दुर्लक्ष…
आठवणीतील तु || LOVE POEM IN MARATHI ||

आठवणीतील तु || LOVE POEM IN MARATHI ||

मी विसरावे ते क्षण की पुन्हा समोर आज यावे सहज आठवणीने तेव्हा जुने ते पान उलटावे का सोबतीस तु मला…
आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राहिली होतीस आणि माझ्या…
एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM ||

एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM ||

विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !! पुसून टाकावी ,पण हृदयात आहे!! एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !! तुझ्या…
एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

शोधुनही सापडेना एक वाट ती हरवली सांज हरवली रात्र ती नभी एक चांदणी पाहते कुणा ती मझ सांगते पहा सोबतीस…
Scroll Up