SHARE
हळूवार तू लाजता, लाजून दूर जाणे !!
सखे मिठीत येण्या, नको कोणते बहाणे !!

नजरेतूनी तू बोलता, शब्दाविन ते कळणे !!
ओठांवरी ते हलके, सारे विरून जाणे !!

हलके ते हात, हातात आज घेणे!!
नकळत तो स्पर्श, मनास त्या बोलणे !!

क्षणात या सहज, क्षण विरून जाणे !!
तुझ बोलता नकळत, बहरून आज जाणे !!

हरवली ती निशा, चांदण्यात आज शोधणे !!
शोधूनही न सापडता, तुझ्यात ते गुंतणे!!

का उगा मग , पुन्हा पुन्हा पाहणे !!
पाहूनही तुझ का??  नजरेत त्या भरणे !!

वेडी प्रीत ही, तुझ्यावरी का जडणे??
प्रेम किती मज, शब्दाविन ते कळणे !!

✍️ शून्य (योगेश खजानदार)

READ MORE

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…

Read More

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट…

Read More

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असताना तुझ्यात मी मिळून जाते तुझ्यासाठी कविता लिहिणारे ते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहते शोधते …

Read More

एक तु…  !! Ek Tu

त्या वार्‍यानेही तुला छळावे सतत तुझे केस उडावे तु त्यास पुन्हा सावरावे तरी तो ऐकत नाही ना बघुन ए…

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published.