"न भेटली इथे न भेटली तिथे
 स्वप्नातल्या परी तुज पाहू तरी कुठे!!

 कधी शोधले तिथे कधी शोधले इथे
 सांग तुझा ठाव आहे तरी कुठे!!

 भास होता जसे कधी आभास दिसे
 तुझ्या नसण्याचे दुःख बोलू तरी कुठे!!

 हे होता जरी असे होते का पुन्हा तसे
 तुझ्या जवळ येण्या वाट आहे तरी कुठे!!

 मला न कळे कळले ना कसे
 नकळत ही तू मज बोलते तरी कुठे!!

 हो आहे आजही तिथे एकटा मी जिथे
 पुढे जाण्या पुन्हा सोबती ना तु कुठे!!

 राहिल्या पुन्हा इथे आठवणी विरल्या जिथे
 अश्रू पुन्हा विचारता त्यांना लपवू तरी कुठे!!

 वचन दिले जेव्हा जिथे क्षण पुन्हा भेटले तिथे
 त्यास सांगण्या मनातले शब्द लिहू तरी कुठे!!

 न भेटली इथे न भेटली तिथे
 स्वप्नातल्या परी तुज पाहू तरी कुठे ..!!"

 ✍️©योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

माझी आई || MAJHI AAI || MARATHI POEM ||

अथांग भरलेल्या सागराचे कोणी मोजेल का पाणी त्या सम माझ्या आईचे प्रेम नजरेत दिसते आकाश सारे सामावू…
Read More

आठवतं तुला..?

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

आई बाबा || Aai BABA

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळी…
Read More

6 thoughts on “स्वप्नातली परी..👸”

  1. हो नक्की … मलाही आवडेल आपल्याशी बोलायला .. आवर्जून करेन फोन . मो. नंबर.. ९९२३७७७६३३ ..

  2. फोन करा कधीतरी, मला बोलायला आवडेल.. ९३२१८११०९१

  3. धन्यवाद ..😊🙏

  4. अरे वा, खूप सुरेख आणि अर्थपूर्ण लिहिता आपण..

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा