SHARE
"सावरून घेता मी स्वतः, तु नकळत समोर यावे !!
स्पर्श तो अलगद असा, की मी पुन्हा हरवून जावे !!

सांगते का ते मना, सर्व बंध तोडून द्यावे!!
एक मी आणि एक तू, फक्त नाते हे उरावे !!

क्षण वाटे तो रेंगाळला , मिठीत जेव्हा तुझ्या रहावे !!
नकोच कोणती गोष्ट ती, ज्यात तू नी मी नसावे !!

बहरून जणू रात्र यावी, चांदण्यात त्या मी फिरावे !!
अलगद मग चंद्रासही , तुझ्या प्रेमाचे रंग द्यावे !!

का असे हे मन पुन्हा, नजरेतूनी त्या आज बोलावे !!
तुझ्या सोबतीचे चित्र जणू,  मनात या माझ्या भरावे !! 

नको दुरावा या पुढे , ना कोणते बहाणे असावे !!
मी तुला आठवावे, नी तू माझ्या सोबत असावे !!

सावरून घेता मी स्वतः, तू नकळत समोर यावे !!"

✍️ © शून्य (योगेश खजानदार)

READ MORE

Valentines day special..

गुलाबाची ती पाकळी मला आजही बोलते तुझ्या सवे घालवलेले क्षण पुन्हा शोधते शब्दांच्या या वहीत लिहून काह…

Read More

वाट || VAAT MARATHI KAVITA ||

मी वाट पाहिली तुझी पण तु पुन्हा आलीच नाही वाटेवरती परतुन येताना तुझी सोबत भेटलीच नाही क्षणात खुप…

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published.