"सुगंध मातीचा
पुन्हा दरवळु दे!!
पड रे पावसा
ही माती भिजु दे!!

 शेत सुकली पिक करपली
शेतकरी हताश रे!!
नकोस करु थट्टा
जीव माझा तुझ्यात रे!!

 वाट पाहुनी तुझी
माती ही रडतेय रे!!
तुझ्या विरहात
रोज ती मरतेय रे!!

 आता येशील तिला भेटशील
पिकं ही सुखाव रे!!
ऐकणारे पावसा
आता तरी पड रे!!"

 -योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

Scroll Up