सांग सांग गार वारा उगाच तुला छळतो का??
 रित्या रित्या तुझ्या मिठीस माझी आठवण देतो का??

 बघ बघ ते अभाळ तुझ्यासाठी बरसेल का??
 माझ्या आठवणींचा पाऊस जरा तुझ्यासाठी आणेल का??

 नाही नाही म्हणता म्हणता ती वाट तुझ बोलेल का??
 माझ्या गावास येण्यासाठी सोबत तुझी करेल का??

 थांब थांब सखे जराशी काही तरी विसरतेस का??
 प्रेम आहे तुझे माझ्यावर खरचं तू म्हणतेस का??

 खरं खरं सांगता सांगता हलकेच तू हसतेस का??
 मनातल्या भावना कळताच अलगद तू लाजतेस का??

 कुठे कुठे पाहता आता ते गंध सर्वत्र पसरले का??
 तुझ्या मनात प्रेमाचे हे फुलं खरंच बहरले का??

 नको नको वाटते जरी ते हृदय ऐकत नाही का??
 तुझ्या मनात नाव माझे सतत लिहिले जाते का??

 एका एका क्षणात आता मीच मी उरलो का??
 माझ्याविना क्षणांची तुझ भिती आता वाटते का??

 सांग सांग गार वारा उगाच तुला छळतो का...!!!
 ✍️©योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

कोजागिरी

चांदण्यात फिरुनी शोधला चांदोबा शुभ्र दुधात पाहता हसला लाजरा पसरून चोहीकडे हरवला तो बावरा लख्ख प्र…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …
Read More

मनातील प्रेम

मनातले सांगायचे कदाचित राहुन गेले असेनही पण डोळ्यातले भाव माझ्या तु वाचले नाहीस ना हात तुझा हाता…
Read More

प्रेम ते

नभातील चंद्रास आज त्या चांदणीची साथ आहे तुझ्या सवे मी असताना मंद प्रकाशाची साथ आहे हात तुझा हाता…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा