सांग सांग गार वारा उगाच तुला छळतो का??
 रित्या रित्या तुझ्या मिठीस माझी आठवण देतो का??

 बघ बघ ते अभाळ तुझ्यासाठी बरसेल का??
 माझ्या आठवणींचा पाऊस जरा तुझ्यासाठी आणेल का??

 नाही नाही म्हणता म्हणता ती वाट तुझ बोलेल का??
 माझ्या गावास येण्यासाठी सोबत तुझी करेल का??

 थांब थांब सखे जराशी काही तरी विसरतेस का??
 प्रेम आहे तुझे माझ्यावर खरचं तू म्हणतेस का??

 खरं खरं सांगता सांगता हलकेच तू हसतेस का??
 मनातल्या भावना कळताच अलगद तू लाजतेस का??

 कुठे कुठे पाहता आता ते गंध सर्वत्र पसरले का??
 तुझ्या मनात प्रेमाचे हे फुलं खरंच बहरले का??

 नको नको वाटते जरी ते हृदय ऐकत नाही का??
 तुझ्या मनात नाव माझे सतत लिहिले जाते का??

 एका एका क्षणात आता मीच मी उरलो का??
 माझ्याविना क्षणांची तुझ भिती आता वाटते का??

 सांग सांग गार वारा उगाच तुला छळतो का...!!!
 ✍️©योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…
Read More

प्रेम ते || PREM TE LOVE POEM ||

नभातील चंद्रास आज त्या चांदणीची साथ आहे तुझ्या सवे मी असताना मंद प्रकाशाची साथ आहे हात तुझा हाता…
Read More

तु हवी होतीस || KAVITA SANGRAH||

माझ्या एकट्या क्षणात तु हवी होतीस कुठे हरवले ते मन तु पाहात होतीस नसेल अंत आठवणीस तु खुप दुर हो…
Read More

मन || MANATALYA KAVITA ||

शब्दांची गरज नाहीये नातं समजण्या साठी भावना महत्वाची समजलं तर आकाश छोटे सामावले तर जगही कमी पडेल…
Read More

मन माझ || AVYAKT PREM KAVITA ||

मन माझ आजही तुलाच का बोलत तुटलेल्या नात्याला जोड का म्हणत नको विरह तुझा सोबत तुझी मागत…
Read More

प्रेम किती मझ || PREM KITI ||

मी भान हरपून ऐकतच राही तुझ्या शब्दातील गोड भावना!! हे रिक्त मन पाहुन चौफेर नजर शोधता स्थिर रा…
Read More

अबोल प्रेम || ABOL PREM ||

वहीचं मागच पान तुझ्या नावानेच भरलं कधी ह्रदय कधी क्षण कुठे कुठे कोरलं मन मात्र हरवुन सांगायलाच …
Read More
Scroll Up