हसून घे वेड्या 
 आज तुझा जयजयकार आहे
 तुझ्या नीच मनाचे कवाड 
 आज पूर्ण उघडे आहे
मी बंदिस्त आणि शांत जरी
 माझ्या मनाची शांती अटळ आहे
 या बंधांचे आज जणु 
 खूप तुझ्यावर उपकार आहे!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
खोट्या महालात तुझ्या
 तूच स्वतःस फसवतो आहेस
 तुझ्या कित्येक पापांचे मी आत
 हिशोब करतो आहे
 कधी कित्येक नात्यांचे बंध तोडले
 कोणा आपल्यास तू दूर केलं आहेस
 तुझ्या कृत्याचे विचार इथे 
 आज होत आहेत!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
तू अहंकारी जरी 
 मी नम्र भाव आहे 
 तुझ्या कित्येक क्रुरतेची इथे जाणं आहे
 मी हरलो जरी तूही हरला आहेस
 तुझ्या नीच मनाचे 
 सर्व भाव कळले आहेत
 हे बंध हळू हळू आता सैल होत आहेत!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
बंध तुटतील जेव्हा हे
 तुझे राज्य मी उधळणार आहे
 मनाची ही ढाल आता
 अशांत होत आहे
 न डगमगत हे आता पाऊल उचलत आहे
 तुझ्या नीच मनास संपवण्या 
 मी सज्ज होतआहे!!

 हसून घे वेड्या
 मी सत्य येत आहे ...!!

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

सांजवेळ || SANJVEL MARATHI POEM ||

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

शब्द माझे || MARATHI STATUS ||

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

अखेरचे शब्द || AKHERCHE SHABD ||

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र …
Read More
Scroll Up

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

कथा कविता आणि बरंच काही!! will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.