हसून घे वेड्या 
 आज तुझा जयजयकार आहे
 तुझ्या नीच मनाचे कवाड 
 आज पूर्ण उघडे आहे
मी बंदिस्त आणि शांत जरी
 माझ्या मनाची शांती अटळ आहे
 या बंधांचे आज जणु 
 खूप तुझ्यावर उपकार आहे!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
खोट्या महालात तुझ्या
 तूच स्वतःस फसवतो आहेस
 तुझ्या कित्येक पापांचे मी आत
 हिशोब करतो आहे
 कधी कित्येक नात्यांचे बंध तोडले
 कोणा आपल्यास तू दूर केलं आहेस
 तुझ्या कृत्याचे विचार इथे 
 आज होत आहेत!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
तू अहंकारी जरी 
 मी नम्र भाव आहे 
 तुझ्या कित्येक क्रुरतेची इथे जाणं आहे
 मी हरलो जरी तूही हरला आहेस
 तुझ्या नीच मनाचे 
 सर्व भाव कळले आहेत
 हे बंध हळू हळू आता सैल होत आहेत!!

 हसून घे वेड्या
 आज तुझा जयजयकार आहे
बंध तुटतील जेव्हा हे
 तुझे राज्य मी उधळणार आहे
 मनाची ही ढाल आता
 अशांत होत आहे
 न डगमगत हे आता पाऊल उचलत आहे
 तुझ्या नीच मनास संपवण्या 
 मी सज्ज होतआहे!!

 हसून घे वेड्या
 मी सत्य येत आहे ...!!

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

अश्रुसवे..✍️

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले…
Read More

अखेरचे शब्द…!!!

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र …
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा