चहाची मजा घेत मावळतीचा सुर्य पहाणे माझे सर्वात आनंदाचे क्षण . पण हे क्षणही इतके लगबग जातात जणु मावळत्या सुर्यास विचारावेसे वाटते की ..  

 "थंड ही मावळती
 आठवणीतल्या कुणाची,
 सुर्यालाही लगबग ही
 वाट पाहते का कोण त्याची !!!"

 विचारावसं रोज वाटतं पण का कुणास ठाऊक पण शब्द ही थोडे अबोल होतात .. आणि वाटतं ....

 "जीवनातल्या या क्षणी
 आज वाटते मनी
 हरवले गंध हे
 हरवी ती सांजही
क्षण न मला जपले
 ना जपली ती नाती
 दुर त्या माळावरी
 होत आहे मावळती
भरकटली वाटही
 ना दिसली ती परतही
 वाटले या मनतरी
 ना भेटली ती परतही
सुर्य झाला लालबुंद
 आज या माझ्या मनी
 वाटते हवेहवेसे
 पण कोणच नाही या क्षणी
जीवनातल्या या क्षणी
 आज वाटते मनी... !!!!"

-योगेश खजानदार. .. 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

जिथे मी उरावे !!

आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !! चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!…
Read More

संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळख…
Read More

राजकारण ..🙏

“भरतील सभा, जमतील लोक आपण मात्र भुलायच नाही !! उमेदवाराची योग्यता पाहून मतदान  करायला विसरायचं ना…
Read More

1 thought on “सांजवेळी || SANJVELI || KAVITA || MARATHI ||”

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा