"शेवटचं एकदा मला
 बोलायचं होत!!
 प्रेम माझ तुला
 सांगायच होत!!

 सोडुन जाताना मला
 एकदा पहायच होत!!
 डोळ्यातली आसवांना
 बोलायचं होत!!

 का कसे कोण जाणे
 नात हे तुटत होत!!
 चुक तुझी की माझी
 मन हे रडत होत!!

 शेवटचं एकदा मला
 बोलायचं होत…!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

अंतर ( PART 1) || MARATHI LOVE STORY ||

कदाचित मनातलं सांगायचं राहिलं असेल पण मी कधी तुला दुखावलं नाही! आजही तुझ्याबद्दल माझ्या मनात काहीच र…
Read More

आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

शब्द माझे || MARATHI STATUS ||

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More
Scroll Up