"शेवटचं एकदा मला
 बोलायचं होत!!
 प्रेम माझ तुला
 सांगायच होत!!

 सोडुन जाताना मला
 एकदा पहायच होत!!
 डोळ्यातली आसवांना
 बोलायचं होत!!

 का कसे कोण जाणे
 नात हे तुटत होत!!
 चुक तुझी की माझी
 मन हे रडत होत!!

 शेवटचं एकदा मला
 बोलायचं होत…!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आण…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग २)

विशालच्या समोर अचानक आलेली पायल हा त्याचा भास होता की सत्य? आईच्या मनातली विशाल बद्दलची खंत आणि एक न…
Read More

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा