विठू माउली VITHU MAULI!! Vithu Mauli Kavita

"विठू चरणी आज ,दुमदुमली पंढरी
  साद एक होता, भरली ती पंढरी

  एक ध्यास , एक ओढ , चंद्रभागेच्या त्या तीरी
  विठ्ठल विठ्ठल नामात सारी, तल्लीन ही पंढरी

 उभा तो विठू सावळा, एका त्या विठेवरी
  तहान भूक , उन्ह नी वारा , विसरले ते वारकरी

  भेटीस त्या विठ्ठलाच्या, आले ज्ञानोबा माउली
  टाळ मृदंग वाजत आज, हरवली ती पंढरी

 एक भाव , एक मन ,गाते ती पंढरी
  तुकोबांचे अभंग सारे , बोलते ही पंढरी

  व्यापून सारे आकाश, आपुली ही पंढरी
  नाव घेता विठू रायाचे , नजरेत एक पंढरी

 विठ्ठल विठ्ठल नामात सारी ,तल्लीन ही पंढरी ..!!!"

 ✍️©योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *