"विठू चरणी आज ,दुमदुमली पंढरी
  साद एक होता, भरली ती पंढरी

  एक ध्यास , एक ओढ , चंद्रभागेच्या त्या तीरी
  विठ्ठल विठ्ठल नामात सारी, तल्लीन ही पंढरी

 उभा तो विठू सावळा, एका त्या विठेवरी
  तहान भूक , उन्ह नी वारा , विसरले ते वारकरी

  भेटीस त्या विठ्ठलाच्या, आले ज्ञानोबा माउली
  टाळ मृदंग वाजत आज, हरवली ती पंढरी

 एक भाव , एक मन ,गाते ती पंढरी
  तुकोबांचे अभंग सारे , बोलते ही पंढरी

  व्यापून सारे आकाश, आपुली ही पंढरी
  नाव घेता विठू रायाचे , नजरेत एक पंढरी

 विठ्ठल विठ्ठल नामात सारी ,तल्लीन ही पंढरी ..!!!"

 ✍️©योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.comविसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!!कधी बहरावी वेल…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

एक वचन ..! || VACHAN MARATHI KAVITA||

न मी उरले माझ्यात आता तुझ्यात जरा शोधशील का ..?? भाव या मनीचे माझ्या तू नकळत आज ओळखशील का .??…
Read More

चहा .. || CHAHA MARATHI POEM ||

अमृत म्हणा , विष म्हणाकाही फरक पडत नाहीवेळेवरती चहा हवाबाकी काही म्हणणं नाहीसकाळ सकाळ उठल्या उठ…
Read More

Comments are closed.