“कोण आहे?”
“दादा मीच आहे!!”
“का रे सदा? काय काम काढलं सकाळ सकाळ?”
“पत्र द्यायच होतं तुमचं, कालच पोस्टमन देऊन गेलाय माझ्याकडे! “
“बर बर दे इकडे! ! “
“दादा कोणाच आहे हो पत्र?”
“आहे नातेवाईकाच आपल्याच!” दादा सहज म्हणुन गेले.
“काय रे सदा, आजोबा झालास म्हणुन कळालं ?”
“होय दादा, सुनेला पोरगी झाली !! मागल्या पोर्णिमेला!!”
“भाग्यवान आहेस रे!! दादा पत्राकडे बघुन म्हणाले !!”
“नातवांच्या गोंधळात घर नुसतं आनंदान नाचतंय बघा !! बर येऊ का!! पोराला रानात घेऊन जायचंय?”
“बर बर ये!!” दादांच हास्य पत्राकडे बघत विरुन गेलं.

  पत्र उघडत दादा पत्रातील मजकुर वाचु लागेल.
” तीर्थरूप बाबांस , बाबा इकडे आम्ही सर्व ठिक आहोत. मागच्याच महिन्यात शैलाला मुलगा झाला. तुम्ही आजोबा झालात!’
दोन चार ओळी वाचुन होताच.
” बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका, काही गरज लागल्यास पत्राने कळवा! तुमची गैरसोय होईल! बाकी विशेष काही नाही.  तुमचाच सुहास!!”

  पत्राकडे बघत दादा तसेच उभे होते. ते एकट घर त्यांना अगदी खायला उठलं होतं.
“आपण आजोबा झालोत याचा आनंद तरी कसा मानावा रे!!” दादा मनातंच बडबडले.
“ते तान्हं बाळ मला पाहायचंय!!  बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका! म्हणारा माझ्या मुलाला काय सांगु!! तुला लाहणाच मोठं करताना किती त्रास झाला होता !! तुला शिकवुन मोठं करुन हेच ऐकण्या साठी की बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका!!”

  दादांच्या डोळ्यातील दोन आसवे त्या पत्रातील अक्षरांवर पडली. ती जनु त्या अक्षरांना पुसत होती. दादांच दुख हलक करत होती. तो सदा त्याच कुटुंब अडाणी होतं पण नात्यांमधे ते आपल्या ही पुढे खुप काही शिकलं होतं. त्याच घर नातवांनी नुसत गोंधळ घालत होतं आणि माझ घर माझ्या एकटेपणा वर नुसतं हसतं होतं. दोनंच खोल्यांच घर होतं सदाच, पण नात्यातील मोठेपणा त्या घरालाही राजमहाल करत होतं. दोन पैसे मिळवुन त्यांच कुटुंब आनंदात राहात होतं. दादांनी पत्र तसंच ठेवुन दिलं. तडक चालत चालत ते घरा बाहेर पडले. 

 “सदा!!”
“कोण आहे!!” सदा घरातुन बाहेर येतं म्हणाला.”
दादा तुम्ही !! माझ्या गरिबांच्या घरात! ! “
“सदा!! तुझ्या नातीला भेटायला आलोय मी!!”
“दादा माझं भाग्यच म्हणायचं हे!!! या बसा ना!!”

  सदा आतं गेला. थोड्याच वेळात तो एक गोंडस बाळ आपल्या हातात घेऊन आला. हलकेच ते दादांच्या हातात त्यानं दिलं. ते बाळ दादांकडे कुतूहलाने पाहु लागलं. दादांच्या गळ्यातील रुद्राक्षाच्या माळे सोबत खेळु लागलं. दादाची नजर त्या बाळावरुन हटेच ना. जनु ती त्यांना बोलतंच आहे. दादा तुम्ही ही माझे आजोबाच आहात असच जनु सांगत आहे! 

“सदा!! नाव काय ठेवलंस रे पोरीचं!!”
“लक्ष्मी! !!” सदा ने दादांकडे पहातं सांगितलं.

खुप वेळ गप्पा मारल्या नंतर. लक्ष्मी सोबत बोलल्या नंतर दादा परत घरी जायला निघाले. मनात एकच होतं ..

“लक्ष्मी! ! कुटुंबाला एक करणारी लक्ष्मी!! दोनच क्षणात आपलंस मला करणारी लक्ष्मी! !  त्या छोट्या घरात आनंदाने राहणारी लक्ष्मी!! गरिबीतही आनंद देणारी लक्ष्मी! ! नात्याना जोडणारी लक्ष्मी!! दादा लक्ष्मीच्या भेटीने आनंदुन गेले. क्षणासाठी का होईना आपलं दुःख विसरुन गेले. आपलंस करत ते तान्हं बाळ दादांना अश्रुतही हसवुन गेलं … 

समाप्त
  

✍️योगेश

READ MORE

शर्यत कथा भाग ८ || Sharyat Story Part 8 ||

शर्यत कथा भाग ८ || Sharyat Story Part 8 ||

"आयुष्याची दुसरी बाजू सुरू झाली तेव्हा शांता तू मला किती सांभाळलं होतस !! प्रत्येक क्षणी तू माझी मैत्रीण माझी अर्धांगिनी बनून माझ्या सोबत राहिलीस !! आजही या शर्यतीसाठी तू मला…
शर्यत (कथा भाग ७) || Sharyat Story Part 7 ||

शर्यत (कथा भाग ७) || Sharyat Story Part 7 ||

सकाळच्या वेळी सखा सगळं आवरून महादेवाच्या मंदिराजवळ येऊन थांबला. आप्पा यायच्या आधीच तो तिथे होता. त्याला पाहून आप्पा जवळ येत म्हणाले. "व्हा सखा ! बरं झालं लवकर आलास !! आपल्याकडे…
शर्यत (कथा भाग ६) || Sharyat STORY PART 6 ||

शर्यत (कथा भाग ६) || Sharyat STORY PART 6 ||

"हे बघा !! तापेचा जोर वाढलाय !! अशक्तपणा आहे !! " "काल बेशुद्ध पडली होती !! तेव्हापासून असच आहे बघा !! एका वैद्यांना दाखवलं होत, तेव्हा कुठ शुद्धीवर आली. थोड…
शर्यत ( कथा भाग ५) || Sharyat katha bhag 5 ||

शर्यत ( कथा भाग ५) || Sharyat katha bhag 5 ||

"तो तिकडं पाणी भरतोय !! तुझ्या इलाजाचे पैसे नव्हते त्याच्याकडे, म्हणून करतो म्हणाला काम !!" शांताला हे कळताच तिला रडू कोसळलं. आपल्या पदराला मुठीत आवळून आपला हुंदका तिने दाबला आणि…
शर्यत (कथा भाग ४ ) || Sharyat katha bhag 4 ||

शर्यत (कथा भाग ४ ) || Sharyat katha bhag 4 ||

"भूक लागली असलं ना ??" सखा एकटक तिच्याकडे पाहत म्हणाला. तिला पाण्याचा तांब्या त्याने दिला. शांता पाणी घटाघटा प्याली. "पोटात भुकेन कावळे वरडायलेत !!" शांता पाण्याचा तांब्या खाली ठेवत म्हणाली.…
शर्यत (कथा भाग ३) || Sharyat Marathi Story ||

शर्यत (कथा भाग ३) || Sharyat Marathi Story ||

"भाडकाव माझं काम घेतो !! तुला तर आता जित्ता नाही सोडत !!" सखा कसाबस उठायचा प्रयत्न करतो. पण पुन्हा शिरपा त्याच्या हातावर लाथ मारतो. सखा जोरात खाली पडतो. "साहेबांच इतक्या…
शर्यत (कथा भाग २) ||Marathi Stories ||

शर्यत (कथा भाग २) ||Marathi Stories ||

"राम राम आप्पा !!" आप्पा नजर वर करून पाहू लागले. समोर सखा उभा होता. "सख्या !! बरं झालं तू आलास !! अरे कालच्या तुझ्या कामान साहेब खूप खुश झालेत बघ…
शर्यत !! (कथा भाग १) || MARATHI STORIES || KATHA ||

शर्यत !! (कथा भाग १) || MARATHI STORIES || KATHA ||

सखा एवढे बोलून सुसाट पळत सुटला. हातात डबा घेऊन , कुठंही तो सांडू नये म्हणून काळजी घेत. पोटातली आग त्याला जाळत होती. हातात अन्न होत पण तो घास त्याच्यासाठी देवाने…
द्वंद्व (कथा भाग ५) शेवट भाग

द्वंद्व (कथा भाग ५) शेवट भाग

विशालच सायलीला शोधायला जाणं. पण सायलीला शोधावं कुठं हा प्रश्न. मग आईच्या मनात नक्की काय होत?? आणि सायली अखेर भेटेल का विशालला ?? की पुन्हा विशालच प्रेम अधुरच राहील. नक्की…
द्वंद्व (कथा भाग ४)

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल वाटावं आणि अखेर भूतकाळ आणि वर्तमान यातून विशालने कोणास निवडाव?? कित्येक प्रश्न आणि फक्त प्रश्नच.
द्वंद्व (कथा भाग ३)

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आणि विचारांचे द्वंद्व. अचानक घडले असे काय?? की विशाल स्वतःला हरवून गेला.
द्वंद्व (कथा भाग २)

द्वंद्व (कथा भाग २)

विशालच्या समोर अचानक आलेली पायल हा त्याचा भास होता की सत्य? आईच्या मनातली विशाल बद्दलची खंत आणि एक निरागस प्रेम म्हणजे सायली.
विरोध ..(शेवट भाग)

विरोध ..(शेवट भाग)

शेवट भाग “प्रिती तुला माझ्याकडुन घटस्फोट हवाय !! हीच माझ्या प्रेमाची किँमत !! नाही प्रिती हे होणार नाही !! तुला मी माझ्यापासून दूर जावू देणार नाही !! बस्स !! आजपर्यंत…
विरोध ..(कथा भाग ५) || VIRODH MARATHI KATHA ||

विरोध ..(कथा भाग ५) || VIRODH MARATHI KATHA ||

भाग ५  अनिकेतलाही आता प्रितीच्या अश्या विचित्र वागण्याचा त्रास होऊ लागला होता. प्रितीला थोड लांब करत तो तिला बोलू लागला. “पण मला तुला बोलायचं नाहीये प्रिती !! तुला कळत कस…
Scroll Up