“कोण आहे?”
“दादा मीच आहे!!”
“का रे सदा? काय काम काढलं सकाळ सकाळ?”
“पत्र द्यायच होतं तुमचं, कालच पोस्टमन देऊन गेलाय माझ्याकडे! “
“बर बर दे इकडे! ! “
“दादा कोणाच आहे हो पत्र?”
“आहे नातेवाईकाच आपल्याच!” दादा सहज म्हणुन गेले.
“काय रे सदा, आजोबा झालास म्हणुन कळालं ?”
“होय दादा, सुनेला पोरगी झाली !! मागल्या पोर्णिमेला!!”
“भाग्यवान आहेस रे!! दादा पत्राकडे बघुन म्हणाले !!”
“नातवांच्या गोंधळात घर नुसतं आनंदान नाचतंय बघा !! बर येऊ का!! पोराला रानात घेऊन जायचंय?”
“बर बर ये!!” दादांच हास्य पत्राकडे बघत विरुन गेलं.

  पत्र उघडत दादा पत्रातील मजकुर वाचु लागेल.
” तीर्थरूप बाबांस , बाबा इकडे आम्ही सर्व ठिक आहोत. मागच्याच महिन्यात शैलाला मुलगा झाला. तुम्ही आजोबा झालात!’
दोन चार ओळी वाचुन होताच.
” बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका, काही गरज लागल्यास पत्राने कळवा! तुमची गैरसोय होईल! बाकी विशेष काही नाही.  तुमचाच सुहास!!”

  पत्राकडे बघत दादा तसेच उभे होते. ते एकट घर त्यांना अगदी खायला उठलं होतं.
“आपण आजोबा झालोत याचा आनंद तरी कसा मानावा रे!!” दादा मनातंच बडबडले.
“ते तान्हं बाळ मला पाहायचंय!!  बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका! म्हणारा माझ्या मुलाला काय सांगु!! तुला लाहणाच मोठं करताना किती त्रास झाला होता !! तुला शिकवुन मोठं करुन हेच ऐकण्या साठी की बाबा तुम्ही इकडे येऊ नका!!”

  दादांच्या डोळ्यातील दोन आसवे त्या पत्रातील अक्षरांवर पडली. ती जनु त्या अक्षरांना पुसत होती. दादांच दुख हलक करत होती. तो सदा त्याच कुटुंब अडाणी होतं पण नात्यांमधे ते आपल्या ही पुढे खुप काही शिकलं होतं. त्याच घर नातवांनी नुसत गोंधळ घालत होतं आणि माझ घर माझ्या एकटेपणा वर नुसतं हसतं होतं. दोनंच खोल्यांच घर होतं सदाच, पण नात्यातील मोठेपणा त्या घरालाही राजमहाल करत होतं. दोन पैसे मिळवुन त्यांच कुटुंब आनंदात राहात होतं. दादांनी पत्र तसंच ठेवुन दिलं. तडक चालत चालत ते घरा बाहेर पडले. 

 “सदा!!”
“कोण आहे!!” सदा घरातुन बाहेर येतं म्हणाला.”
दादा तुम्ही !! माझ्या गरिबांच्या घरात! ! “
“सदा!! तुझ्या नातीला भेटायला आलोय मी!!”
“दादा माझं भाग्यच म्हणायचं हे!!! या बसा ना!!”

  सदा आतं गेला. थोड्याच वेळात तो एक गोंडस बाळ आपल्या हातात घेऊन आला. हलकेच ते दादांच्या हातात त्यानं दिलं. ते बाळ दादांकडे कुतूहलाने पाहु लागलं. दादांच्या गळ्यातील रुद्राक्षाच्या माळे सोबत खेळु लागलं. दादाची नजर त्या बाळावरुन हटेच ना. जनु ती त्यांना बोलतंच आहे. दादा तुम्ही ही माझे आजोबाच आहात असच जनु सांगत आहे! 

“सदा!! नाव काय ठेवलंस रे पोरीचं!!”
“लक्ष्मी! !!” सदा ने दादांकडे पहातं सांगितलं.

खुप वेळ गप्पा मारल्या नंतर. लक्ष्मी सोबत बोलल्या नंतर दादा परत घरी जायला निघाले. मनात एकच होतं ..

“लक्ष्मी! ! कुटुंबाला एक करणारी लक्ष्मी!! दोनच क्षणात आपलंस मला करणारी लक्ष्मी! !  त्या छोट्या घरात आनंदाने राहणारी लक्ष्मी!! गरिबीतही आनंद देणारी लक्ष्मी! ! नात्याना जोडणारी लक्ष्मी!! दादा लक्ष्मीच्या भेटीने आनंदुन गेले. क्षणासाठी का होईना आपलं दुःख विसरुन गेले. आपलंस करत ते तान्हं बाळ दादांना अश्रुतही हसवुन गेलं … 

समाप्त
  

✍️योगेश

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आण…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग २)

विशालच्या समोर अचानक आलेली पायल हा त्याचा भास होता की सत्य? आईच्या मनातली विशाल बद्दलची खंत आणि एक न…
Read More

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

विरोध ..(शेवट भाग)

शेवट भाग “प्रिती तुला माझ्याकडुन घटस्फोट हवाय !! हीच माझ्या प्रेमाची किँमत !! नाही प्रिती हे होण…
Read More

विरोध ..(कथा भाग ५)

भाग ५  अनिकेतलाही आता प्रितीच्या अश्या विचित्र वागण्याचा त्रास होऊ लागला होता. प्रितीला थोड…
Read More

विरोध ..(कथा भाग ४)

भाग ४ मेसेज टोन वाजताच अनिकेत श्वेता पासून लांब जातो. मोबाईल मध्ये पाहतो आणि पुन्हा मोबाईल खिशात …
Read More

विरोध .. (कथा भाग १)

भाग १  “आयुष्यात खूप काही घडून गेल्यानंतर ,खूप काही हातून सुटल्यानंतर!! आपण एका अश्या वळणावर…
Read More

नकळत (कथा भाग ४)

त्रिशाला भेटून समीर घरी गेला.तेव्हा आकाश त्याची बाहेर वाटच पाहत होता. “काय सम्या किती वेळ !! वैतागल…
Read More

नकळत (कथा भाग ३)

I’m really sorry ..!! तुला न सांगता मी निघून गेले, अचानक एक काम निघाल आणि मला लगेच निघाव लागलं, पण न…
Read More

नकळत .. (कथा भाग २)

समीर नजर चुकवून गेला हे त्रिशाने पाहिलं. ती काहीच न बोलता समोर असलेल्या आकाशला बोलू लागली. पण तिची न…
Read More

नकळत (कथा भाग १)

आयुष्यातून ती निघून गेल्यानंतर काहीच उरलं नव्हतं. राहिला होता तो फक्त माझा एकांत आणि मी. मनाला सांगि…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा