मंगळ. फेब्रुवारी 18th, 2020

8 thoughts on “रोज मालिका पाहणं ..!! मनोरंजन की व्यसन ..??

  1. .. सर्वांचा सहभाग गरजेचा आहेच . यात काहीच दुमत नाही !! पण यामध्ये मालिका पाहण्याची सवय सोडावी एवढाच मुद्दा आहे .. आता समजा पुरुषांना त्याची सवय असेल तर त्यांनी सोडावी .. स्त्रियांना असेल तर त्यांनी सोडावी .. आणि तो वेळ संध्याकाळ सुंदर करण्यात घालवावा ..!! इथे स्त्री आणि पुरूष असा भेदभाव नाही.. आता मुलांना कार्टून्स पाहत बसण्याची सवय असते .. अगदी 2 3 तास बघत बसतात.. तर त्यांच्यात सुधारणा व्हावी .. मुळात ज्यांना ही सवय त्याच्याठी ..

  2. तुम्ही पुरूषांना दोष द्यावेत असं माझं मुळीच म्हणणं नाही. फक्त महिला वर्गात मालिका पाहण्याचं प्रमाण जास्त आहे असं म्हणत त्यांनाच लक्ष्य केलेलं खटकलं, एवढंच…

    सर्वांची संध्याकाळ चांगली व्हावी याबाबत केवळ महिलांकडूनच अपेक्षा करण्यापेक्षा घरातील सर्वांचच त्यात थोड्याफार प्रमाणात का होईना, योगदान असायला हवं. घरातील वातावरण चांगलं ठेवण्याची जबाबदारी केवळ आपल्यावर न टाकता, घरातील सर्वजण त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे त्यांच्या सर्वांच्याच कृतीतून, स्त्रियांना जाणवू द्यावं…

  3. महिला वर्गात याच प्रमाण जास्त आहे, म्हणून महिलांना टार्गेट केलं अस वाटू शकत .. पण यात मी पुरुष दोषीच नाहीत असंही म्हटलं नाही ..याची लागण सगळ्यांनाच झाली हे खरं …

  4. उत्तम लिहीलंत👍🏻. फक्त एक गोष्ट खटकली.. तुम्ही स्त्रियांना लक्ष्य केलंत मालिकांबद्दल. पुरूष मंडळीही तितक्याच नेटानं बसतातच की टीव्हीसमोर. माध्यम वेगळं असू शकतं, पण मनोरंजनाचं हे व्यसन सगळ्यांनाच लागू झालंय हल्ली… त्यात आबालवृद्ध, सगळेच आले… स्त्रियांना लक्ष्य केलेलं तितकसं पटलं नाही..😕

  5. आपण म्हणत आहात तोही मुद्दा अगदी बरोबर आहे .. आजची जीवनपद्धती खूप बदलली आहे .. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या पुरुषांना घरी वेळ देणं तितकस जमत नाही ..त्यातून बायको housewife असेल तर तिचा बहुतेक वेळ कामाव्यतिरिक्त टीव्ही पाहण्यात जातो ..! जबाबदार दोघेही आहेत .. त्यातून विभक्त कुटुंब पद्धतीमूळे लोकांमधे एकटेपणा वाढत चालला आहे .. आणि त्यामुळे करमणूक म्हणून चालू केलेल्या मालिका व्यसन होऊ लागल्या आहेत .. आणि या मध्ये स्त्रिया जास्त गुंतत आहे त्यामुळे त्यांच्यावर जास्त focus दिला आहे …

  6. योगेशजी, आपण मांडलेला विषय आणि त्यासोबतची मांडणी बरोबर आहे. हा विषय विचार करताना फक्त स्त्रियांचं योगदान न बघता घरातील पुरुष मंडळी सुद्धा सहभागी होत असतील का? हे पण आपण विचारात घेऊ शकतो. घरातील पुरुषांनी सुद्धा घरात अनेक कारणांनी संवाद बंद केल्यामुळे हे चलन वाढलंय का? हे पण विचारात घेण्यासारखं आहे असं मला वाटतं. बाकी आपला लेख उत्तम. श्रीराम .

Leave a Reply