राख || RAKH || MARATHI POEM ||

Share This:
"सांभाळला तो पैसा
 न जपली ती नाती
 स्वार्थ आणि अहंकार
 ठणकावून बोलती
 निकामी तो पैसा
 शब्द हेच सोबती
 आपुलेच सर्व
 पैशावरी मोजती
 ती शेवटची घटका
 मझ आस न कोणती
 राख या शरीराची
 शेवट रिकामेच हाती
 का केला हट्ट
 जीवन हे खर्ची
 राखेवरी आपुले
 पैशासाठी भांडती!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*