"वाटा शोधत होत्या मला
 मी मात्र स्वतःतच गुंतलो होतो!!
 बेबंद वार्‍या सोबत
 उगाच फिरत बसलो होतो!!

वळणावर येऊन सखी ती
 सोबत येण्यास तयार होती!!
 मी मात्र परक्याच्या घरात
 उगाच भांडत बसलो होतो!!

वेळेनेही वाट पाहिली माझी
 वळणावर येऊन थांबली होती!!
 मी मात्र अहंकारा सोबत
 उगाच फिरत बसलो होतो!!

त्या वाटा, ती सखी आज
 मला का पुन्हा भेटावी येऊन!!
 मी मात्र स्वतः सोबत
 उगाच एकटा राहिलो होतो!!"

✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RSERVED*

READ MORE

लहानपणं || MARATHI BHASHA || KAVITA ||

कधी कधी वाटतं पुन्हा लहान व्हावं आकाशतल्या चंद्राला पुन्हा चांदोबा म्हणावं विसरुन जावे बंध सारे आणि…
Read More

अबोल मी || ABOL MI || MARATHI KAVITA ||

कधी कधी वाटतं अबोल होऊन रहावं तुझ्याकडे पहात नुसत तुझ बोलन ऐकावं पापण्यांची उघडझाप न करता एकटक …
Read More

विरहं || LOVE || MARATHI || POEM ||

ठरवुन अस काही होतंच नाही मनातलेच मन कधी ऐकत नाही नको म्हटले तरी आठवणीतल्या तिला रोजच भेटल्या शिवा…
Read More

आठवणं || EK AATHVVAN REM KAVITA ||

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाही कधी स्वतःला विचारलं …
Read More

क्षणांत || POEMS IN MARATHI ||

आयुष्य क्षणा क्षणात जगताना विसरून जातो आपल्याना भेटायला कधी मावळतीकडे पहाताना वळुन पाहतो आपल्याच साव…
Read More
Scroll Up