"वाटा शोधत होत्या मला
 मी मात्र स्वतःतच गुंतलो होतो!!
 बेबंद वार्‍या सोबत
 उगाच फिरत बसलो होतो!!

वळणावर येऊन सखी ती
 सोबत येण्यास तयार होती!!
 मी मात्र परक्याच्या घरात
 उगाच भांडत बसलो होतो!!

वेळेनेही वाट पाहिली माझी
 वळणावर येऊन थांबली होती!!
 मी मात्र अहंकारा सोबत
 उगाच फिरत बसलो होतो!!

त्या वाटा, ती सखी आज
 मला का पुन्हा भेटावी येऊन!!
 मी मात्र स्वतः सोबत
 उगाच एकटा राहिलो होतो!!"

✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RSERVED*

READ MORE

शाळा || SHALA KAVITA ||

एक दिवस असेल तो मला पुन्हा जगण्याचा लहानपणीच्या आठवणीत पुन्हा एकदा रमण्याचा शाळेतल्या बाकड्यावर …
Read More

एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

शोधुनही सापडेना एक वाट ती हरवली सांज हरवली रात्र ती नभी एक चांदणी पाहते कुणा ती मझ सांगते पहा सोबतीस…
Read More

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

आठवणं || EK AATHVVAN REM KAVITA ||

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाही कधी स्वतःला विचारलं …
Read More

बालपण || BALGIT || POEMS ||

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फार मित्रां…
Read More

सांजवेळ || SANJVEL MARATHI POEM ||

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

तुझे रुसणे || LOVE POEM ||

न कळावे मनाला काही तुझे हे भाव सखे तु रुसताना ओठांवरती हळुवार ते एक हास्य दिसे कसे समजावे डोळ्या…
Read More

भावना || BHAVANA Marathi KAVITA ||

कधी हळुवार यावी कधी वादळा सारखी यावी प्रेमाची ही लाट आता सतत मनात का असावी? तु सोबत यावी ऐवढीच ओढ ल…
Read More
Scroll Up