"माझं माझं करताना
 आयुष्य हे असचं जातं!!
 पैसा कमावत शेवटी
 नातं ही विसरुन जातं!! 

 राहतं काय अखेर
 राख ही वाहुन जातं!!
 स्मशानात गर्व ही
 आगीत जळून जातं!!

 मी आणि माझं
 हे नाव ही विसरुन जातं!!
 कमावलेलं सगळं काही
 नात्यान मध्ये वाटुन जातं!!

 सुख माझं असताना
 दुख परक करुन जातं!!
 मी पणा करताना
 नातं कायमचं तुटुन जातं!!

 शेवट अखेर शुन्य
 माझं माझं न राहतं!!
 आयुष्यभर सांभाळलेल
 शरीर ही सोडुन जातं!!!"
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

गोडवा || GODVA MARATHI KAVITA ||

तुझ नी माझं नातं हे अगदी गोड असावं तुझ्याकडे पहातचं मी मला पूर्णत्व मिळावं कधी हसुन रहावं तर कधी मन…
Read More

अंतर ( PART 1) || MARATHI LOVE STORY ||

कदाचित मनातलं सांगायचं राहिलं असेल पण मी कधी तुला दुखावलं नाही! आजही तुझ्याबद्दल माझ्या मनात काहीच र…
Read More

जिद्द || JIDD MARATHI KAVITA ||

नव्या वाटांवर चालताना मी अडखळलो असेन ही पण जिंकण्याची जिद्द आजही मनात आहे सावलीत या सुखाच्या क्…
Read More

मनातलं प्रेम || LOVE STORIES ||

“अरे खुप बोर होतय बोल ना माझ्याशी !!” त्याने रिप्लाय केला, “मला वाटल सहजच केलतास मेसेज म्हणुन काही र…
Read More
Scroll Up