"आज शब्दांतुन तिला आठवतांना
 ती समोरच असते माझ्या
 कधी विरहात तर कधी प्रेमात
 रोजच सोबत असते माझ्या!!

बरंच काही लिहिताना
 कधी अश्रु मध्ये असते माझ्या
 कधी कवितेतल्या प्रत्येक ओळीत
 तर कधी भावनेत असते माझ्या!!

कधी पुस्तकाच्या पानांत पहाताना
 त्या गोष्टीत असते माझ्या
 कधी वहीच्या पानांवर कोरताना
 ती ह्रदयात असते माझ्या!!

रागावलेल्या प्रत्येक क्षणात शोधताना
 मनात असते माझ्या
 रुसलेल्या तिच्या गालावरती हरवताना
 ओठांवरती असते माझ्या!!

क्षणात यावी क्षणात जावी
 प्रत्येक घटकेत असते माझ्या
 वेळेही थोडी थांबेल तेव्हा
 जेव्हा मिठीत असेल ती माझ्या!!

हो ना .. !!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

ये जिंदगी !!!

कुछ छूटा है जिंदगी तो मायूस ना होना मेरा साथ काफी है तुझे ।।!! कभी रोना होगा तो मत इतराना मेरा दि…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा