आईसाठी लिहिलेल्या काही कविता ..

"शब्द नाहीत सांगायला
 आई शब्दात सर्वस्व!!
 माया , करुना, दया
 तुझी कित्येक रूप!!

 मझ घडविले तु
 हे संसार दाखविले!!
 तुझ सम जगात
 दुसरे न प्रतिरूप!!

 निस्वार्थ तुझे प्रेम
 आई देवाची प्रतिमा!!
 तुझ चरणी मस्तक
 मझ विश्वची अनुरुप!!"

 योगेश