एक बहिण म्हणुन आता
 मला एवढंच सांगायचं आहे
 रक्षण करणाऱ्या माझा भावाला
 थोडसं बोलायचं आहे!!

 करायचं असेल रक्षण माझ
 तर मला वचन हवं आहे
 प्रत्येक स्त्रीचा आदर करणारा
 समाज मला पाहायचा आहे!!

 उदरातच मला मारणाऱ्या हातांना
 थांबवणारा बाप मला हवा आहे
 एक मुलगी म्हणून या समाजात
 सोबतीने चालणारा मित्र पाहिजे आहे!!

 नजरेचे कित्येक घाव माझ्यावर
 रोजच मी सोसते आहे
 त्याच नजरेत रे भावूराया मला
 स्त्रीचा सन्मान केलेला पाहायचा आहे!!

 आई , बहिण अशा कित्येक नात्यात
 तु मला रोजच पाहतो आहे
 कधीतरी एक स्त्री म्हणून माझ्याकडे
 तु एकदा पाहायची गरज आहे!!

 एवढीच एक छोटी मागणी
 तुझ्याकडे मी करते आहे
 एक बहिण म्हणून मी आता
 एवढंच मागते आहे !!!
 ✍योगेश 

READ MORE

ओळख..!! || OLAKH MARATHI KAVITA ||

झाल्या कित्येक भावना रित्या सुटले कित्येक प्रश्न आता कोण ओळखीचे इथे भेटले अनोळखी झाल्या वाटा साथ…
Read More

हास्य || HASYA MARATHI KAVITA ||

खळखळून वाहणाऱ्या नदीत तुझ हास्य वाहुन जातं माझ्या मनातल्या समुद्रात अलगद ते मिळुन जातं ओलावतात त…
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

एकांत || LONELY ||MARATHI POEM ||

हवी होती साथ पण सोबती कोण?? वाट पाहुनी!! शेवटी एकांत!! डोळ्यात अश्रु का केला हट्ट?? मनी प्रश्न…
Read More

एक तु || EK TU MARATHI KAVITA ||

कसे सांगु तुला माझ्या मनातील तु या शब्दा सवे सखे गीत गातेस तु  मी पाहता तुला अबोल होतेस तु मी बोलत…
Read More

सांज || SANJ LOVE MARATHI POEM ||

एक तु आणि एक मी सोबतीस एक सांज ती विखुरली ती सावली कवेत घ्यायला रात्र ही अबोल तु निशब्द मी बोलत…
Read More

मन आणि तू..!|| TU MARATHI KAVITA ||

एका मनाची ती अवस्था तुला आता कसे मी सांगू तुझ्याचसाठी त्याचे रुसणे त्यास आता कसे मी समजावू तु नस…
Read More

गीत || GEET MARATHI KAVITA ||

सांग ना एकदा तु मला सुर हे तुझे मनातले ऐकना एकदा तु जरा शब्द हे माझे असे कधी पाहुनी तुज मी हरवल…
Read More

कधी कधी … || KADHI KADHI MARATHI POEM ||

कधी हळूवार वाऱ्यासवे तुझाच गंध दरवळून जातो देतो आठवण तुझी आणि तुलाच शोधत राहतो उगाच वेड्या मनास या त…
Read More

क्षण .. !! || KSHAN MARATHI KAVITA ||

मी आजही त्या क्षणाना तुझ्याच आठवणी सांगतो कधी शोध माझा नी तुझ्यातच मी हरवतो नसेल कदाचित वाट दुसर…
Read More

नयन ते.. !!! NAYAN MARATHI POEM ||

आठवताच तुझा चेहरा सखे शब्दांसवे सुर गीत गाते पाहताच तुझ नयन ते मन ही मझ का उगा बोलते मागे जावी त…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up