"माझे मन का बोलते??
 तु आहेस जवळ!!
 वार्‍यात मिसळून
 सर्वत्र दरवळत!!

 कधी शोधले तुला मी
 मावळतीच्या सावलीत
 तु मात्र आहेस
 मिटलेल्या कळीत!!

 पुन्हा का पहावे
 तु आहेस ओंजळीत!!
 हलकेच उघटता
 सर्वत्र पसरत!!

 शोधले तुला मी
 या चारी दिशाही
 तु मात्र आहेस
 चांदण्या रात्रीत!!

 पुन्हा का मिटावे
 हे डोळे अलगद
 तु मात्र आहेस
 माझ्या मिठीत!!

 स्वतःस विसरुन
 माझ्या जगात..!!"

 ✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

बाबा || MARATHI POEM

बाबा मनातल थोडं आज सांगायचं आहे!! बस जरा थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच आहे!!किती कष्ट करशील हा संसा…
Read More

आठवणी

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतातविसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

मन

तुटलेल्या मनाला आता दगडाची अभेद्यता असावी पुन्हा नसावा पाझर त्यास अश्रूंची ती जाणीव असावी शब्द आ…
Read More

शाळा

एक दिवस असेल तो मला पुन्हा जगण्याचा लहानपणीच्या आठवणीत पुन्हा एकदा रमण्याचा शाळेतल्या बाकड्यावर…
Read More

बालपण … 🙂

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फारमित्रां…
Read More

एक वाट ती

शोधुनही सापडेना एक वाट तीहरवली सांज हरवली रात्र तीनभी एक चांदणी पाहते कुणा तीमझ सांगते पहा सोबतीस…
Read More

गीत

गीत ते गुणगुणावेत्यात तु मझ का दिसेशब्द हे असे तयाचेमनात माझ्या बोलते असेतु राहावी जवळ तेव्हास…
Read More

नातं आपलं

क्षणात वेगळ व्हावं इतक नातं साधं नव्हतं कधी रुसुन कधी हसुन सगळंच इथे माफ होतंविचार एकदा मनाला …
Read More

बाबा || BABA SUNDAR MARATHI KAVITA

रात्री आकाशात पहाताना चांदण्याकडे बोट करणारा माझ्या लुकलुकत्या डोळ्यात स्वप्न पहाणारा आणि त्या स…
Read More

लहानपणं… !!

कधी कधी वाटतंपुन्हा लहान व्हावंआकाशतल्या चंद्रालापुन्हा चांदोबा म्हणावंविसरुन जावे बंध सारेआणि…
Read More

आठवणं…!!

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाहीकधी स्वतःला विचारलं …
Read More

मनातलं

तुझ्या जवळ राहुन मला तुझ्याशी खुप बोलायच होतं तुझ्या डोळ्यात पाहुन तेव्हा माझ्या मनातल सांगायच हो…
Read More

आठवणं

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींचकी आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांचीनसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशीकी…
Read More

बाबांची परी

बाबा म्हणारी ती राजकुमारी एवढी लवकर का मोठी व्हावी तिच्या आयुष्यात राजकुमार यावा आणि या राजाची झो…
Read More

मन आईचे || Aaichya Manatl

असंख्य वेदनांचा त्रास होऊनही सहन करणारी फक्त आईच असतेकधी सहज तर कधी कठोर वागणारी मनास संस्कार दे…
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या…
Read More

बाबा || BABA Thodas MANATL

वाट सापडत नसताना आपल्या मुलांना योग्य मार्ग दाखवणारे ते बाबा असतात. आपल्या मुलाला बोट धरुन चालायला श…
Read More

विरहं

ठरवुन अस काही होतंच नाही मनातलेच मन कधी ऐकत नाही नको म्हटले तरी आठवणीतल्या तिला रोजच भेटल्या शिवा…
Read More

आठवणीतील तु..!!

मी विसरावे ते क्षण की पुन्हा समोर आज यावे सहज आठवणीने तेव्हा जुने ते पान उलटावेका सोबतीस तु मल…
Read More