अथांग भरलेल्या सागराचे
 कोणी मोजेल का पाणी
 त्या सम माझ्या आईचे प्रेम!!

 नजरेत दिसते आकाश सारे
 सामावून घ्यावे मिठीत वारे
 त्या सम् माझ्या आईचे मन!!

 त्या मंदिरी बैसला देव एक
 त्याची पहावी अनेक रूपं
 त्यात सर्वात सुंदर माझ्या आईचे रूप!!

 ती आठवते आजही कुस
 नसे चिंता कोणती असता त्यात
 ती मायेची ऊब तो आईचा पदर!!

 घडल्या अनेक मूर्ती कोरले अनेक शिल्प
 आठवणीत राहिले कित्येक विचार
 सोबतीस माझ्या आईचे संस्कार!!

 उन्हात सारी तळपती झाडे
 सावल्यात त्यांच्या सुखावून जावे
 त्या सावल्या सम माझ्या आईचा सहवास!!

 गडगडल्या ढगातून सरी पडव्या
 पाण्यास व्याकुळ त्या जमिनीस मिळाव्या
 त्या सम मी समावतो आईच्या मिठीत!!
 जगात शोधून कोणी दुसरे नाही
 आईच्या जवळ सारी दुनिया राही
 त्या दूनियेस नमन माझ्या आईचे चरण!!

 ✍योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा