अथांग भरलेल्या सागराचे
 कोणी मोजेल का पाणी
 त्या सम माझ्या आईचे प्रेम!!

 नजरेत दिसते आकाश सारे
 सामावून घ्यावे मिठीत वारे
 त्या सम् माझ्या आईचे मन!!

 त्या मंदिरी बैसला देव एक
 त्याची पहावी अनेक रूपं
 त्यात सर्वात सुंदर माझ्या आईचे रूप!!

 ती आठवते आजही कुस
 नसे चिंता कोणती असता त्यात
 ती मायेची ऊब तो आईचा पदर!!

 घडल्या अनेक मूर्ती कोरले अनेक शिल्प
 आठवणीत राहिले कित्येक विचार
 सोबतीस माझ्या आईचे संस्कार!!

 उन्हात सारी तळपती झाडे
 सावल्यात त्यांच्या सुखावून जावे
 त्या सावल्या सम माझ्या आईचा सहवास!!

 गडगडल्या ढगातून सरी पडव्या
 पाण्यास व्याकुळ त्या जमिनीस मिळाव्या
 त्या सम मी समावतो आईच्या मिठीत!!
 जगात शोधून कोणी दुसरे नाही
 आईच्या जवळ सारी दुनिया राही
 त्या दूनियेस नमन माझ्या आईचे चरण!!

 ✍योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

बाबा || BABA SUNDAR MARATHI KAVITA

रात्री आकाशात पहाताना चांदण्याकडे बोट करणारा माझ्या लुकलुकत्या डोळ्यात स्वप्न पहाणारा आणि त्या स…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

बाबा || BABA || KAVITA MARATHI ||

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

लहानपणं || MARATHI BHASHA || KAVITA ||

कधी कधी वाटतं पुन्हा लहान व्हावं आकाशतल्या चंद्राला पुन्हा चांदोबा म्हणावं विसरुन जावे बंध सारे आणि…
Read More

आठवणं || EK AATHVVAN REM KAVITA ||

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाही कधी स्वतःला विचारलं …
Read More

बाबा || MARATHI POEM

बाबा मनातल थोडं आज सांगायचं आहे!! बस जरा थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच आहे!! किती कष्ट करशील हा संसा…
Read More

आठवणं || AATHVAN || KAVITA || LOVE ||

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींच की आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांची नसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशी की…
Read More
Scroll Up