"बरंचस आता
 या मनातच राहिल!!
 तु निघुन गेलीस
 मन तिथेच राहिल!!
 तुझा विरह असेल
 माझ दुखः ही
 ते फक्त आता
 डोळ्यातच राहिलं!!
 तुटलेत पाश सारे
 तुझ्या आठवणींचे
 हे सावरायला इथे
 कोणचं ना राहिलं!!
 भेट त्या वाटेवर
 पुन्हा एकदा व्हावी
 पोरक्या प्रेमाचं
 मागनं एवढचं राहिलं!!"
 ✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळख…
Read More

बावरे मन ..✍️

“कळावे कसे मनास आतातू आता पुन्हा येणार नाहीससांगितले तरी त्या वेड्या मनासते खरं केव्हाच वाटणार नाही …
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा