FavoriteLoadingAdd to favorites
"खुप बोलावंसं वाटतं तुला
 पण मला माहितेय आता
 तु मला, बोलणार नाहीस!!

 सतत डोळे शोधतात तुला
 पहाण्यास एकदा आता
 नजरेस तु पुन्हा, दिसणार नाहीस!!

 कधी भेटशील मझला तु
 वाट बघते ते वळण आता
 पण मला माहितेय, तु येणार नाहीस!

 साथ या मनास एक तु
 साद घालते तुलाच आता
 पण मला माहितेय ,तुला कळणार नाही!!

 हे वेड की प्रेम माझे तु
 शब्द ही भांबावले ते आता
 पण मला माहितेय ,तुझ्या ह्रदयास ते कळणार नाही!!

 खुप बोलावंसं वाटत तुला
 पण तु बोलणार नाहीस!!"
 -योगेश खजानदार
*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा