"मन माझ आजही
 तुलाच का बोलत!!
 तुटलेल्या नात्याला
 जोड का म्हणत!!
 नको विरह तुझा
 सोबत तुझी मागत!!
 नको ही आठवण
 क्षण का जपत!!
 कस समजावु याला
 माझ न ऐकतो
 नातं सपल तरी
 प्रेम तुझ मागत!!
 आठवणीच्या गर्दीत
 तुलाच का शोधत!!
 तुटलेल्या नात्याला
 जोड का म्हणत!!

 मन माझ आजही
 तुलाच का बोलत!!"

 -योगेश खजानदार
SHARE