"कधी मन हे बावरे
 हरवून जाते तुझ्याकडे
 मिटुन पापणी ओली ती
 चित्रं तुझे रेखाटते
 पुन्हा तुझ पहाण्यास
 डोळे हे शोधते
 शोधुनही न सापडता
 शब्दात येऊन भेटते!!"
 -योगेश 

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा