मन आणि मी ||MARATHI CHAROLI||

"कधी मन हे बावरे,
 हरवून जाते तुझ्याकडे!!

 मिटुन पापणी ओली ती,
 चित्रं तुझे रेखाटते!!

 पुन्हा तुझ पहाण्यास,
 डोळे हे शोधते!!

 शोधुनही न सापडता,
 शब्दात येऊन भेटते!!"

 -योगेश 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *