"मला काही ऐकायचंय!!
 तुला काही सांगायचंय!!
 मनातल्या प्रेमाला
 कुठे तरी बोलायचंय!!

 लाटां सोबत दुर जाताना!!
 डोंगराशी भेटायचंय!!
 आठवणींच्या नदीला
 समुद्राशी बोलायचंय!!

 थोडंसं सुरांना घेऊन!!
 थोडंस कवितेत गायचंय!!
 प्रेमाच्या या संगिताला
 पुन्हा पुन्हा ऐकायचंय!!

 कधी शांत वाटेवर!
 कधी उन्हात जायचंय!!
 जीवनाच्या प्रवासात
 तुझ्या सोबत चालायचंय!!

 अबोल या डोळ्यांना!!
 खुप काही सांगायचंय!!
 मनातल्या प्रेमाला
 कुठे तरी बोलायचंय!!"

 ✍️योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*