संवाद || SANVAD MARATHI SAD POEM ||

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात ! वादच होत नाहीत !! कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात संवादच होत नाहीत !! ओळखीची ती वाट आपली!! पण, त्या वाटेवरती…

आठवणी त्या बालपणातल्या || CHILDHOOD MEMORIES ||

आठवांच्या पानावरती, भरली एक शाळा शाळेमध्ये कोण आले , चला एकदा पाहा!! अभ्यास करूया , मस्ती करूया !! मित्रांच्या दुनियेत, जाऊन तरी पाहा !! इतिहास…

बावरे मन || BAWRE MANN || SAD POEM ||

“कळावे कसे मनास आता तू आता पुन्हा येणार नाहीस!! सांगितले तरी त्या वेड्या मनास ते खरं केव्हाच वाटणार नाही!! तुझ्याच वाटेवरती कित्येक वेळ ते उगाच…

हळुवार क्षणात || HALUWAR KSHANAT ||

“अगदी रोजच भांडण व्हावं !! अस कधीच वाटलं नाही पण खूप दिवसांनी एकदा व्हावं अस मात्र उगाच वाटतं राहत !! थोडंसं रुसाव , फुगाव ,अबोल…

मन || MANN MARATHI AATHVAN KAVITA ||

“माझ्या मनाच्या तिथे एक तुझी आठवण सखे गोड आहे!! कधी अल्लड एक हसू तुझे कधी उगाच रागावणे आहे!! का पाहुनी न पाहणे तुझे ते त्या…

हो ना || HO NA || MARATHI LOVE POEMS ||

गोष्ट फक्त एवढीच होती!! मला समजून सांगायचे होते!! आणि तुला समजून घ्यायचे न्हवते!! मनातल मला बोलायचे होते!! आणि मनातल तुला ऐकायचें न्हवते!! मला तुला थांबवायचे…

मनाचा गुंता || MANACHA GUNTA ||

“गुंतण म्हणजे काय असतं!! स्वतःलाच स्वतः हरवायचं असतं!! अतुट अश्या बंधनात कधी उगाच स्वतःला अडकवायच असतं!! कोणाच्या प्रेमात पडायचं असतं!! सुंदर आठवणीत झुरायच असतं!! येताच…

मनातली कविता || MANATLI KAVITA || VIRAH ||

एक आर्त हाक मनाची!! पुन्हा तुला बोलण्याची!! तुझ्यासवे सखे मनातील खुप काही ऐकण्याची!! तुझ्याचसाठी पावसाची!! ढगाळल्या नभाची!! तु नसताना समोर आज ती बेधुंद होऊन बरसण्याची!!…

मनातली सखी || MANATLI SAKHI || LOVE ||

“कधी कधी मनातली सखी खुपच भाव खाते!! पाहुनही मला न पहाता माझ्या नजरेत ती रहाते!! चांदण्याशी बोलताना मात्र खुप काही सांगते!! माझ्याशी अबोल राहुन मात्र…

1 2