"कधी कधी मनातली सखी
 खुपच भाव खाते!!
 पाहुनही मला न पहाता
 माझ्या नजरेत ती रहाते!!
 चांदण्याशी बोलताना मात्र
 खुप काही सांगते!!
 माझ्याशी अबोल राहुन मात्र
 फक्त मला छळते!!

 कधी कधी मनातली सखी
 अनोळखी त्या चंद्रास बोलते!!
 समोर असणाऱ्या माझ्याकडे
 फक्त बघत असते!!
 मधेच चार शब्द रागाचे
 उगाच मला बोलते!!
 मन मात्र वेडे माझे
 तिचे शब्द ऐकत असते!!

 कधी कधी मनातली सखी
 कवितेत मला सापडते!!
 शब्दांसवे लिहिताना तिला
 उगाच रुसत रहाते!!
 कागदावरचे शब्दही तेव्हा
 तिलाच शोधत बसते!!
 शोधुन सापडल्यावर तिला
 आपलंस करत असते!!
 आणि मनातली सखी मात्र
 तेव्हा उगाच भाव खात असते. !!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

मन माझ || AVYAKT PREM KAVITA ||

मन माझ || AVYAKT PREM KAVITA ||

मन माझ आजही तुलाच का बोलत तुटलेल्या नात्याला जोड का म्हणत नको विरह तुझा सोबत तुझी मागत
एक कविता || POEM || LOVE ||

एक कविता || POEM || LOVE ||

आज अचानक मला आठवणीचे तरंग दिसले प्रवासातील आपण दोघे आज मी एकटीच दिसले दुरावलास तु नकळत व्यर्थ ते कारण दिसले…
प्रेम किती मझ || PREM KITI ||

प्रेम किती मझ || PREM KITI ||

मी भान हरपून ऐकतच राही तुझ्या शब्दातील गोड भावना!! हे रिक्त मन पाहुन चौफेर नजर शोधता स्थिर राहीना!!
अबोल प्रेम || ABOL PREM ||

अबोल प्रेम || ABOL PREM ||

वहीचं मागच पान तुझ्या नावानेच भरलं कधी ह्रदय कधी क्षण कुठे कुठे कोरलं मन मात्र हरवुन सांगायलाच विसरलं डोळ्यातलं ते…
माहितेय मला || MAHITEY MLA|| KAVITA ||

माहितेय मला || MAHITEY MLA|| KAVITA ||

माहितेय मला तु माझी नाहीस!!! माझ्या स्वप्नातली आयुष्यात नाहीस!! दुरवर उभा मी वाट पहात तुझी!! माहितेय मला
मन || MANATALYA KAVITA ||

मन || MANATALYA KAVITA ||

शब्दांची गरज नाहीये नातं समजण्या साठी भावना महत्वाची समजलं तर आकाश छोटे सामावले तर जगही कमी पडेल नातं जपण्यासाठी अशी…
Scroll Up