"साथ न कोणी!!
 एकटाच मी!!
 विचारांचा शोध!!
 मनाचा तो अंत!!

 प्रवास एकांती!!
 वाट कोणाची!!
 बाकी दिसे का!!
 मनाचा तो अंत!!

 प्रश्न असे का!!
 भिती कोणाची!!
 दुरून वाटे!!
 मनाचा तो अंत!!

 लागी जिवाला!!
 घोर निराशा!!
 फसवे दिसे का!!
 मनाचा तो अंत!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

किनारा.. || KINARA POEM ||

पावलं चालतात त्या समुद्र किनारी आठवणीत आहे आज कोणी सुर्य ही अस्तास जाताना थांबला जरा मझं जवळी ती…
Read More

ओळख..!! || OLAKH MARATHI KAVITA ||

झाल्या कित्येक भावना रित्या सुटले कित्येक प्रश्न आता कोण ओळखीचे इथे भेटले अनोळखी झाल्या वाटा साथ…
Read More

नयन ते.. !!! NAYAN MARATHI POEM ||

आठवताच तुझा चेहरा सखे शब्दांसवे सुर गीत गाते पाहताच तुझ नयन ते मन ही मझ का उगा बोलते मागे जावी त…
Read More

प्रेम || PREM KAVITA || LOVE ||

सतत तिच्या विचारात राहणं तिच्या साठी चार ओळी लिहणं लिहुनही ते तिलाच न कळनं यालाच प्रेम म्हणतात का…
Read More

सावली || SAWALI MARATHI POEM ||

आठवणींची सावली प्रेम जणु मावळती दूरवर पसरावी चित्र अंधुक लांबता ही सोबती दुर का ही चालती का मझ…
Read More
Scroll Up