अबोल या नात्याची
 बोलकी एक गोष्ट आहे
 मनातल्या भावनेस
 शब्दांचीच एक साथ आहे!!

 नजरेस एक ओढ
 भेटीस आतुर आहे
 मिटल्या पापण्यात
 ओघळते अश्रू आहे!!

 मला सांग ना
 हे अंतर कोणते आहे
 तुझ्या विरहात
 कोणती हुरहूर आहे!!

 नकोस जाऊ दुर
 मनात एक सल आहे
 तुझ्या असण्याचे
 भास होत आहे!!

 शब्दांचीया सवे
 मी तुलाच शोधतो आहे
 अबोल या नात्यास तेव्हा
 पुन्हा बोलतो आहे!!

 येशील परतुनी तू
 हे शब्द सांगत आहे
 माझ्या सवे राहून
 तुलाच आठवते आहे!!

 कसे हरवले हे नाते
 वाऱ्यास पुसतो आहे
 आठवणीच्या या जगात तुला
 दाही दिशा शोधतो आहे!!

 अबोल या नात्याची
 बोलकी एक गोष्ट आहे !!!

 ✍योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RSERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

मार्ग ..🚴 !!MARG MARATHI KAVITA

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

कपाट (मनाचं)

‘मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता …
Read More

निषेध .!! पण कशाचा ???

एक पुतळा फुटला !! आणि अचानक मनातलं बोलला …! निषेध ..!!! पण कसला ?? पुतळा फुटला म्हणून !! अरे !! प…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

2 thoughts on “बोलकी एक गोष्ट !!! Ek Gosht Marathi kavita||”

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा