अबोल या नात्याची
 बोलकी एक गोष्ट आहे
 मनातल्या भावनेस
 शब्दांचीच एक साथ आहे!!

 नजरेस एक ओढ
 भेटीस आतुर आहे
 मिटल्या पापण्यात
 ओघळते अश्रू आहे!!

 मला सांग ना
 हे अंतर कोणते आहे
 तुझ्या विरहात
 कोणती हुरहूर आहे!!

 नकोस जाऊ दुर
 मनात एक सल आहे
 तुझ्या असण्याचे
 भास होत आहे!!

 शब्दांचीया सवे
 मी तुलाच शोधतो आहे
 अबोल या नात्यास तेव्हा
 पुन्हा बोलतो आहे!!

 येशील परतुनी तू
 हे शब्द सांगत आहे
 माझ्या सवे राहून
 तुलाच आठवते आहे!!

 कसे हरवले हे नाते
 वाऱ्यास पुसतो आहे
 आठवणीच्या या जगात तुला
 दाही दिशा शोधतो आहे!!

 अबोल या नात्याची
 बोलकी एक गोष्ट आहे !!!

 ✍योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RSERVED*

READ MORE

मार्ग || MARG MARATHI KAVITA ||

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

सांजवेळ || SANJVEL MARATHI POEM ||

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

कपाट (मनाचं) || KAPAT MARATHI KAVITA||

‘मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता …
Read More

निषेध .!! पण कशाचा ???

एक पुतळा फुटला !! आणि अचानक मनातलं बोलला …! निषेध ..!!! पण कसला ?? पुतळा फुटला म्हणून !! अरे !! प…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

कथा कविता आणि बरंच काही!! will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.