तस तर आमच्या बार्शी बद्दल वेगळं असं काही सांगायची गरजच पडतं नाही. बार्शीकर कुठे ही गेले तरी त्याची ओळख लगेच पटते. कारण. ..

" जिव्हाळा जिथे
 प्रेम तिथे
 अशी बार्शीची मुले.!!

 मित्र जिथे
 मैत्री तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 ज्ञान जिथे
 विचार तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 आदर जिथे
 संस्कार तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 वाट जिथे
 जिद्द तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 भगवा जिथे
 भक्ती तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 शिवराय जिथे
 मावळा तिथे
 अशी बार्शीची मुले!!

 बार्शी जिथे
 सरशी तिथे
 अशी बार्शीची मुले …!!!!"

 योगेश
SHARE