बाबा || MARATHI POEM

Share This:
"बाबा मनातल थोडं
 आज सांगायचं आहे!!
 बस जरा थोडा वेळ
 तुझ्याशी बोलायच आहे!!

 किती कष्ट करशील
 हा संसार चालवशील!!
 माझ्या सुखासाठी का
 दिनरात राबशील!!

 दोन घटका स्वतःसाठी
 कधी न राहशील!!
 माझ्या स्वप्नांना
 तुझ्या डोळ्यांत पाहशील!!

 काटकसर करून
 मला भरपूर देशील!!
 स्वतः साठी मात्र
 काही न घेशील!!

 रात्री उशिरा घरी
 सकाळी लवकर जाशील!!
 आपली भेट न होताच
 दिवस असेच जातील!!

 बाबा तुझ्या कष्टाचे
 स्वप्न पुर्ण होतील!!
 मी जे घडलो
 घडविणारा तु होशील!!

 बस जरा बाबा
 थोड बोलायचं आहे!!"
 -योगेश खजानदार