"बाबा म्हणारी ती राजकुमारी
 एवढी लवकर का मोठी व्हावी
 तिच्या आयुष्यात राजकुमार यावा
 आणि या राजाची झोप का उडावी!!

 कधीतरी जायचंच होतं तिला
 ती वेळही आज लवकर का यावी
 तिच्या सवे घालवलेल्या क्षणांची
 तिने त्यास एक भेटच आणुन द्यावी!!

 थांब रे राजकुमारा थोड
 राजाची ही विनंती तु ऐकावी
 राजकुमारीच्या या बाबांची आज
 मनाची घालमेल का व्हावी!!

 ही गोड परी आठवणीत माझ्या
 स्वप्नातल्या घरात आज का रहावी
 तुझ्या सवे जाताना तिची
 पाऊले बाबांनाकडे आज का वळावी!!

 लहान होऊन राजकुमारी ही आता
 राजास या मिठी का मारावी
 बाबा बाबा म्हणताना आता
 ती पुन्हा का लहान होऊन जावी!!

 राजकुमार घेऊन गेला परीस त्या
 आठवणीत ती राजाच्या सतत का रहावी
 आणि बाबा म्हणारी ती राजकुमारी
 एवढी लवकर मोठी का व्हावी.. !!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

आई || MARATHI KAVITA || AAI ||

तु भरवलेल्या घासाची तुझ्या प्रेमळ शब्दाची तु गोंजारलेल्या हातांची, आई, खरचं आठवण येते.तु कधी रु…
Read More

बाबा || MARATHI POEM

बाबा मनातल थोडं आज सांगायचं आहे!! बस जरा थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच आहे!!किती कष्ट करशील हा संसा…
Read More

आठवणी

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतातविसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

मन

तुटलेल्या मनाला आता दगडाची अभेद्यता असावी पुन्हा नसावा पाझर त्यास अश्रूंची ती जाणीव असावी शब्द आ…
Read More

शाळा

एक दिवस असेल तो मला पुन्हा जगण्याचा लहानपणीच्या आठवणीत पुन्हा एकदा रमण्याचा शाळेतल्या बाकड्यावर…
Read More

आई || AAI MARATHI KAVITA || POEMS ||

मायेच घर म्हणजे आई अंधारातील दिवा म्हणजे आई किती समजाव या शब्दाला सार विश्व म्हणजे आईचुकल ते सम…
Read More

बालपण … 🙂

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फारमित्रां…
Read More

एक वाट ती

शोधुनही सापडेना एक वाट तीहरवली सांज हरवली रात्र तीनभी एक चांदणी पाहते कुणा तीमझ सांगते पहा सोबतीस…
Read More

खंत… || KHANT MARATHI POEM ||

तो दरवाजा उघडला होता तीच्या डोळ्यात पाणी होते आईची खंत काय आहे ते मन आज बोलतं होतेनकोस सोडुन जा…
Read More

नातं आपलं

क्षणात वेगळ व्हावं इतक नातं साधं नव्हतं कधी रुसुन कधी हसुन सगळंच इथे माफ होतंविचार एकदा मनाला …
Read More

बाबा || BABA SUNDAR MARATHI KAVITA

रात्री आकाशात पहाताना चांदण्याकडे बोट करणारा माझ्या लुकलुकत्या डोळ्यात स्वप्न पहाणारा आणि त्या स…
Read More

लहानपणं… !!

कधी कधी वाटतंपुन्हा लहान व्हावंआकाशतल्या चंद्रालापुन्हा चांदोबा म्हणावंविसरुन जावे बंध सारेआणि…
Read More

आठवणं…!!

तुझी आठवण यावी अस कधीच झालंच नाही तुला विसरावं म्हटलं पण विसरता ही येत नाहीकधी स्वतःला विचारलं …
Read More

मनातलं

तुझ्या जवळ राहुन मला तुझ्याशी खुप बोलायच होतं तुझ्या डोळ्यात पाहुन तेव्हा माझ्या मनातल सांगायच हो…
Read More

आठवणं

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींचकी आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांचीनसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशीकी…
Read More

बाबांची परी

बाबा म्हणारी ती राजकुमारी एवढी लवकर का मोठी व्हावी तिच्या आयुष्यात राजकुमार यावा आणि या राजाची झो…
Read More

मन आईचे || Aaichya Manatl

असंख्य वेदनांचा त्रास होऊनही सहन करणारी फक्त आईच असतेकधी सहज तर कधी कठोर वागणारी मनास संस्कार दे…
Read More