"बंद कवडाच्या पलिकडे
 तू कधी पाहिलच नाही!!
 तो बेधुंद वारा बोलत होता
 पण ते तू कधी ऐकलंच नाही!!

 घुटमळत राहिले मन तिथेच
 पण तू कधीं मुक्त झालीच नाही!!
 कदाचित तू त्या भिंतींना
 नीट कधी ओळखलंच नाही!!

 बाहेर सारी पाखरे मुक्त होती
 तू कधी पंख पसरवलेच नाही!!
 त्या खिडकीतून तू कधी स्वतः ला
 त्या आकाशात पाहिलेच नाही!!

 एकांत होता तो त्या मनातला
 ते छत कधीच बोललेच नाही!!
 रात्रीच्या अंधाराने का कधीच
 मनसोक्त तुला बोलूच दिले नाही!!

 सांगत राहिले , तडफडत राहिले
 पण ते तू कधीच का जाणले नाही!!
 त्या कवाडां अलीकडे कदाचित
 आपलेच तुला कधी भेटले नाही!!

 उठ आता मुक्त फिरण्या
 ती कवडाची बंधने शोभत नाही!!
 पंख पसरून घे भरारी नव्या दिशेस
 हे जीवन घुसमटत जगण्यास नाही!!"

 ✍ योगेश खजानदार
*ALL RIGHTS RESERVED*

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळख…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

बावरे मन ..✍️

“कळावे कसे मनास आतातू आता पुन्हा येणार नाहीससांगितले तरी त्या वेड्या मनासते खरं केव्हाच वाटणार नाही …
Read More

हळुवार क्षणात..✍️

अगदी रोजच भांडण व्हावं !! अस कधीच वाटलं नाही पण खूप दिवसांनी एकदा व्हावं अस मात्र उगाच वाटतं राहत…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

मन

माझ्या मनाच्या तिथे एक तुझी आठवण सखे गोड आहे कधी अल्लड एक हसू तुझे कधी उगाच रागावणे आहे…
Read More

हो ना!!!

“गोष्ट फक्त एवढीच होती मला समजून सांगायचे होते आणि तुला समजून घ्यायचे न्हवते…
Read More

2 thoughts on “बंद कवाडं !! Band Kawad Marathi kavita !!”

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा