फक्त तुझेच आहे || LOVE || AVYAKT PREM ||

"आजही हे मन,
  फक्त तुझच आहे!!
  साथ न तुझी मझ,
  क्षण तुझेच आहे!!

 मी न राहिलो मझ,
  श्वास जणु साद ही!!
  ह्रदय हे माझे नी,
  नाव तुझेच आहे!!

 क्षण सरले जणु,
  झुळुक ही वार्‍याची!
  आठवणीच्या भिंतींवर,
  चित्र तुझेच आहे!!

 आजही हे मन,
  फक्त तुझचं आहे!!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *