प्रेम म्हणजे एक नाजुक स्पर्श , एक गोड भावना , एक सुंदरस अस नातं, ज्याच्याविना राहन जणू निरर्थकच .. वाटते जणू …

"तिला कळावे
  मला कळावे
  शब्द मनातील असे!!!

 शब्द तयाचे
  शब्द न राहिले
  हासु उमटे जिथे!!

 हसु पाहिले
  शब्दांची मैफिल
  गोड बोलणे जिथे!!

 मनाची दारे
  अलगद उघडे
  प्रेमभावना जिथे ….. !!!!"

 ✍योगेश
*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

मार्ग ..🚴 !!MARG MARATHI KAVITA

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा