"सतत तिच्या विचारात राहणं
 तिच्या साठी चार ओळी लिहणं!!
 लिहुनही ते तिलाच न कळनं
 यालाच प्रेम म्हणतात का?

 न राहुनही तिला बघावं
 डोळ्यात मग साठवावं!!
 अश्रु मध्ये दिसावं
 यालाच प्रेम म्हणतात का?

 रोजच्या वाटेकडे पहावं
 ति येईल हे कळावं!!
 पाहुनही न पहावं
 यालाच प्रेम म्हणतात का?

 तिने सहज निघुन जावं
 हळुच मागे वळून पहावं!!
 मग मंद हसावं
 यालाच प्रेम म्हणतात का?

 मग दिसेनासं व्हावं
 हे प्रेम ह्रदयात रहावं!!
 आठवणींत जगावं
 यालाच प्रेम म्हणतात का?"

 ✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आण…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग २)

विशालच्या समोर अचानक आलेली पायल हा त्याचा भास होता की सत्य? आईच्या मनातली विशाल बद्दलची खंत आणि एक न…
Read More

जिथे मी उरावे !!

आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !! चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा