प्रेम मला कधी कळलचं नाही.  असं होत ना कधी कधी प्रेम अगदी जवळ असत आपल्या पण ते लक्षातचं येत नाही.  त्या मनाचा त्या नाजुक भावनेचा कधी शोधच लागत नाही . असं होत ना कधी कधी जणु वाटते .. 

"प्रेम मला कधी कळलचं नाही!!
 बागेतल्या फुलांकडे कधी वळलच नाही!!
 मनातल्या कोपर्‍यात कधी कोण दिसलच नाही!!
 म्हणुनच प्रेम मला कधी कळलचं नाही. .!!

 तिचं हसणं कधी पाहिलंच नाही!!
 त्याच रहस्य कधी जाणलंच नाही!!
 म्हणुनच प्रेम मला कधी कळलचं नाही!!
 तिचा सहवास कधी जाणलाच नाही!!
 तिच बोलणं कधी ऐकलच नाही!!
 म्हणुनच प्रेम मला कधी कळलचं नाही. .!!

 तिच लाजणं कधी उमगलंच नाही!!
 माझी काळजी करणं समजलंच नाही!!
 म्हणुनच प्रेम मला कधी कळलचं नाही!!
 तिच्या अश्रूचा अर्थ समजलोच नाही!!
 व्यक्त केलेलं प्रेम विसरु शकत नाही!!
 मनातुन तिचा चेहरा हटतच नाही!!
 म्हणुनच प्रेम मला कधी कळलचं नाही !!!!!!
 ✍योगेश

READ MORE

एक लाट. !! EK LAAT

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट
भेट !! Bhet !!

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट
तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असताना तुझ्यात मी मिळून जाते तुझ्यासाठी कविता लिहिणारे ते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहते शोधते मी स्वतःस कुठेतरी…
एक तु…  !! Ek Tu

एक तु…  !! Ek Tu

त्या वार्‍यानेही तुला छळावे सतत तुझे केस उडावे तु त्यास पुन्हा सावरावे तरी तो ऐकत नाही ना बघुन एकदा तुला…

Comments are closed.

Scroll Up

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

कथा कविता आणि बरंच काही!! will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.