"नभातील चंद्रास आज
 त्या चांदणीची साथ आहे!!
 तुझ्या सवे मी असताना
 मंद प्रकाशाची साथ आहे!!

 हात तुझा हातात घेऊन
 रात्र ती पहात आहे!!
 चांदणी ती मनातले जणु
 चंद्रास आज सांगत आहे!!

 कुठे आज या रात्रीत
 बेभान ती झाली आहे!!
 मनातल्या भावनांस
 चौफेर उधळीत आहे!!

 प्रेम हे ह्रदयातले जणु
 चंद्रास खुलवीत आहे!!
 चांदण्याची कुजबुज ही
 रात्रीस बोलत आहे!!

 चांदणी ही चंद्रास आज
 प्रेम व्यक्त करत आहे!!
 ती रात्र ही जणु पुन्हा
 हरवुन जात आहे!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

स्वप्न (कथा भाग ५) || MARATHI STORIES ||

स्वप्न (कथा भाग ५) || MARATHI STORIES ||

माझं तुझ्यावर प्रेम आहे हे मी तुलाच सांगितलं तर चालेल का??" सुनील हळुवार हसत म्हणाला. "नाही नको !! आप्पा आणि…
स्वप्न (कथा भाग १) || MARATHI KATHA ||

स्वप्न (कथा भाग १) || MARATHI KATHA ||

"स्वप्नातल्या ध्येयास तू उगाच फुंकर घाल वेड्या मनास आज तू उद्याची साद घाल नसेल सोबती कोणी तरी एकटाच तू पुढे…
स्मशान.. (कथा भाग ४) || SMASHAN MARATHI KATHA ||

स्मशान.. (कथा भाग ४) || SMASHAN MARATHI KATHA ||

दत्तू जवळ येऊन बसला. लगबगीने चालत आल्यामुळे त्याला धाप लागली होती. शिवा त्याला तसे पाहून म्हणाला. "अरे !! एवढं काय…
स्मशान …(शेवट भाग)

स्मशान …(शेवट भाग)

आयुष्यभर जगण्यासाठी क्षण न क्षण जळत राहायचं !! कशासाठी ?? अखेर राख होऊन धगधगत राहण्यासाठी ?? परवा हाच सरपंच किती…
स्मशान …(कथा भाग ३)

स्मशान …(कथा भाग ३)

सदा शिवाच्या मागे मागे चालू लागला. तसेतसे ते कंदील आणखी जवळ येऊ लागले. शिवा आणि सदा थोडे जवळ येताच त्या…
Scroll Up