"प्रेम केलं तरी राग येतो
  नाही केलं तरी राग येतो
  तुच सांग प्रेम आहे की नाही!!

 पाहील तरी राग येतो
  नाही पाहिल म्हणून राग येतो
  खर सांग चोरुन पाहतेस की नाही!!

 मी नाही भेटलो म्हणुन चिडतेस
  ऊशीर झाला म्हणून चिडतेस
  मी येण्याची वाट पाहतेस की नाही!!

 सारख माझ्यावर चिडतेस
  हळुच माझ्या जवळ येतेस
  माझ्या विरहात रडतेस की नाही!!

 प्रेम आहे लपवतेस
  डोळ्यात तुझ्या हे दिसते
  सांग खरंच प्रेम आहे की नाही!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

प्रवास || PRAWAS MARATHI POEM ||

“वाटा पडतात मागे वळणे ही नवीन येतात कधी सोबती कोणी कधी एकांतात रहातात अंधारल्या वेळी ही कधी चंद…
Read More

एकांत || LONELY ||MARATHI POEM ||

हवी होती साथ पण सोबती कोण?? वाट पाहुनी!! शेवटी एकांत!! डोळ्यात अश्रु का केला हट्ट?? मनी प्रश्न…
Read More

विरह …!! Virah Marathi Kavita !!

साऱ्या साऱ्या रित्या केल्या कालच्या आठवणीं सांग सांग काय सांगू तुझ्या विन न उरे काही…
Read More

मनातील..! || MARATHI LOVE POEM ||

“तो ओठाचा स्पर्श अजुनही जाणवतो मला माथ्यावर तुझ्या भावना अबोल होऊन बोलल्या त्या मनावर माझीच तु आ…
Read More

परिवर्तन || PARIVARTAN KAVITA ||

खुप काही घडाव नजरेस ते पडाव मला काय याचे मौन असेच राहणार!! सत्य समोर इथे बोलेल कोण ते शांत आहे…
Read More

गीत || GEET MARATHI KAVITA ||

सांग ना एकदा तु मला सुर हे तुझे मनातले ऐकना एकदा तु जरा शब्द हे माझे असे कधी पाहुनी तुज मी हरवल…
Read More

सावली || SAWALI MARATHI POEM ||

आठवणींची सावली प्रेम जणु मावळती दूरवर पसरावी चित्र अंधुक लांबता ही सोबती दुर का ही चालती का मझ…
Read More
Scroll Up