सावरून घेता मी स्वतः || Sawarun Love Poem marathi ||

“सावरून घेता मी स्वतः, तु नकळत समोर यावे !! स्पर्श तो अलगद असा, की मी पुन्हा हरवून जावे !! सांगते का ते मना, सर्व बंध…

ओल्या वाटेवरती || olya Vatevarati || Beautiful Marathi Poems ||

ओल्या वाटेवरती, आठवांची पाऊलखुण दिसावी !! नकळत हरवुन जावे मन, सुखाची सर बरसावी !! हळूच एक झुळूक, तुझ्या येण्याची चाहूल द्यावी !! बहरून जावी ती…

प्रेमरंग || PREMRANG || POEM ||

“तुझ्या मिठीत मी हरवून गेले तुलाच न ते कधी का कळले? डोळ्यातूनी कित्येक बोलले परी मनातले मनात विरले!! कधी नकळत सांगून गेले सांगूनही तुला न…

सांग सांग सखे जराशी..!! || LOVE POEM ||

सांग सांग गार वारा उगाच तुला छळतो का?? रित्या रित्या तुझ्या मिठीस माझी आठवण देतो का?? बघ बघ ते अभाळ तुझ्यासाठी बरसेल का?? माझ्या आठवणींचा…

मनातील सखे || MANATIL SAKHI || PREM KAVITA ||

कधी कधी या वेड्या मनाला समजावून सांगता येत सखे!! पण डोळ्यातले अश्रू आजही खरं बोलून जातात!! पाहून ही न पाहता कधी लपवता येत या नजरेस!!…

स्वप्नांच्या पलीकडे || SWAPNANCHYA PALIKADE || POEM ||

“स्वप्नांच्या ही पलिकडे एक घर आहे तुझे त्या घरात मला एकदा यायचं आहे!! तुझ्या आठवणीच्या पडद्यावर मनसोक्त एकदा फिरताना झुळूक होऊन मला एकदा जायचं आहे!!…

कविता संसाराची!! || KAVITA SANSARACHI || POEM ||

संसाराच्या या कवितेत कधी मी बोलेल तर कधी ती!! प्रश्न माझे असतील आणि उत्तरे देईल ती!! सांभाळून घ्या हा मला आता सांगते आहे मी!! चुकलंच…

आठवणी…! || AATHVANI || MARATHI POEM||

हळुवार त्या पावसाच्या सरी कुठेतरी आजही तशाच आहेत!! तो ओलावा आणि त्या आठवणी आजही मनात कुठेतरी आहेत!! चिंब भिजलेले ते क्षण आजही पुन्हा भेटत आहेत!!…

1 2 3