प्राजक्त ती बहरावी || प्रेम कविता || मराठी || Poetry ||

ओढ मीठीची अशी ती जणू, वेड मला का लावी ?
हळूवार स्पर्श जाणवतो असा की, जणू प्राजक्त ती बहरावी !!

आठवांच्या सरी त्या बरसत, मग त्यात ती शोधावी !!
चिंब भिजून जावे मी पण,  ती न तिथे दिसावी !!

कुठे असावी सखी ती मग, कवितेतून त्या आज लिहावी !!
शब्द असावे जणू माझे ते पण, भावनेत ती आज असावी !!

वाटेवर का सांजवेळी उगाच त्या, वाट तिची मग पहावी !!
एकटा उभा मी तिथे असाच पण, वाट न ती बोलावी !!

भास तिचा मग व्हावा असा की, चित्र होऊन ती यावी !!
थांबावी ती तिथे क्षणभर नी मग, पुन्हा दूर ती दिसावी !!

दिवस असा नी रात्र अशी की, प्रत्येक श्वासात ती भेटावी !!
भेटीत त्या वाटे असे जणू की, आयुष्यभराची सोबत ती व्हावी !!

✍️ योगेश खजानदार

*All Rights Reserved*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *