"भिती वाटते आज
 पुन्हा प्रेम करायला
 मोडलेले ह्रदय
 परत जोडायला
 नको येऊस पुन्हा
 मझ सावरायला
 न राहीले हे मन
 आता प्रेम करायला
 आहे मीच एकटा
 स्वतः सावरायला
 तुझी आठवण मझ
 आहे साथ द्यायला
 भिती वाटते आज
 पुन्हा प्रेम करायला..!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*
SHARE