"वाऱ्यास पुसूनी ती वाट पुढची
 त्या सावलीतला मी एक पांथस्थ!!
 हवी थोडी विश्रांती नी घोटभर पाणी
 पुढच्या प्रवासास मी आहे सज्ज!!

 कधी भेटे कोणी ,कधी मी हरवूनी
 माणसातला मी उरतो इथे फक्त!!
 वेगळे वेष दिसूनी, वेगळी भाषा बोलूनी
 आठवणींचा पसारा राहतो आहे एक!!

 कित्येक पावले चालूनी, एकांती स्वतः स भेटूनी
 रात्रितल्या चांदण्या ओळखतात मला फक्त!!
 थकतात पावले दोन्ही, डोळ्यात आहे पाणी
 मागे वळून पाहताना होतात मग ते व्यक्त!!

 खचते मन जेव्हा, पावले अबोल राहतात तेव्हा
 पुढच्या वाटेस दोष देत, भांडतात तेव्हा ते शब्द!!
 तरी चालतं जाताना, नव्या वाटेस भेटताना
 विसरून जाते मन लगेच ते सारे दुःख!!

 हा प्रवास माझा असा, सांगावा तरी कसा
 वाटा बोलतात आणि मी ऐकतो त्यास फक्त!!
 जणू चालत राहावे , अनुभव घेत राहावे
 कारण, त्या सावलितला मी एक पांथस्थ!!"

 ✍ योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

हुरडा पार्टी || Hurada Party ||

शेतात जाऊन मस्त हुरडा पार्टी करण्याची मजाच काही वेगळी असते. त्यानिमित्त रानात फिरणं होत आणि कित्येक …
Read More

आजी आणि आजोबा || MARATHI ESSAY ||

घरभर छोट्या पावलांनी अगदी मनसोक्त फिरावं माझ्या म्हाताऱ्याच्या काठीच दुसरं टोक त्यांनी धरावं कधी…
Read More
Scroll Up

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

कथा कविता आणि बरंच काही!! will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.