चंद्र तो चांदण्यासवे ||| Cute Love Images ||

नभी चंद्र तो चांदण्यासवे, उगाच आतुर आहे !! शुभ्र पसरल्या प्रकाशातही, तुलाच शोधत आहे!! कधी पुसावे वाऱ्यासही, तुझीच आठवण आहे!! कधी निखळत्या ताऱ्यातही, तुलाच मागणे…

हिरमुसलेल्या फुलाला || SAD MARATHI KAVITA ||

“हिरमुसलेल्या फुलाला पुन्हा फुलवायचंय!! मना मधल्या रागाला लांब सोडुन यायचंय!! ओठांवरच्या हास्याला पुन्हा शोधुन आणायचंय!! सोडुन सारे रुसवे नातं हे जगायचंय!! कधी तरी तिच्या सवे…