आठवताच तुझा चेहरा सखे
 शब्दांसवे सुर गीत गाते!!
 पाहताच तुझ नयन ते
 मन ही मझ का उगा बोलते!!

मागे जावी ती ओढ तुझ्या नी
 प्राजक्ताचे गंध का येते!!
 वाट ती तुझी परतून येण्या
 हुरहुर जीवास का लावते!!

हरवुन गेले प्राजक्त ही जेव्हा
 शोधुन पाहीले ह्रदयात ते!!
 वाटेवरच्या फुलासही मी
 पुसले क्षण तुझ्या परतीचे!!

घुटमळते का तिथेच आता
 वेडे मन का काही न बोलते!!
 प्राजक्ताच्या फुलांसवे का
 तुझीच वाट पहात बसते!!

सांग सखे येशील का परतुनी
 प्राजक्त मनाचे सुकुन जाते!!
 वेड्या गंधाची ती जाणीव का
 मनात सतत आता दरवळते!!

अखेर पुन्हा नव्याने फुलावी
 प्राजक्त वाटे जे अनोळखी ते!!
 गंध ओळखुन पुन्हा सांगती त्यास
 वाट तुझी पाहते नयन ते!!
 -योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

स्वप्नातली परी..👸

न भेटली इथे न भेटली तिथे स्वप्नातल्या परी तुज पाहू तरी कुठे कधी शोधले तिथे कधी शोधले इथे सांग तुझा …
Read More

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट…
Read More

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असताना तुझ्यात मी मिळून जाते तुझ्यासाठी कविता लिहिणारे ते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहते शोधते …
Read More

एक तु…  !! Ek Tu

त्या वार्‍यानेही तुला छळावे सतत तुझे केस उडावे तु त्यास पुन्हा सावरावे तरी तो ऐकत नाही ना बघुन ए…
Read More

2 thoughts on “नयन ते.. !!! NAYAN MARATHI POEM ||”

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा