"नजरेतूनी बोलताना
 तु स्वतःस हरवली होती!!
 ती वेळही अखेर
 क्षणासाठी थांबली होती!!

 ती वाट ती सोबत
 ती झुळुक ही धुंद होती!!
 तुझे शब्द ऐकण्यास
 ती सांज आतुर होती!!

 तु पाहिले मला
 माझ्यात तु होती!!
 प्रेम हे तुझे किती
 मलाच विचारत होती!!

 स्वतःस प्रश्न करताना
 स्वतःच उत्तर शोधत होती!!
 प्रेम माझ्यावर करताना
 तु स्वतःस हरवली होतीस!!"

 :योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा