"नजरेतूनी बोलताना
 तु स्वतःस हरवली होती!!
 ती वेळही अखेर
 क्षणासाठी थांबली होती!!

 ती वाट ती सोबत
 ती झुळुक ही धुंद होती!!
 तुझे शब्द ऐकण्यास
 ती सांज आतुर होती!!

 तु पाहिले मला
 माझ्यात तु होती!!
 प्रेम हे तुझे किती
 मलाच विचारत होती!!

 स्वतःस प्रश्न करताना
 स्वतःच उत्तर शोधत होती!!
 प्रेम माझ्यावर करताना
 तु स्वतःस हरवली होतीस!!"

 :योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

चहा .. || CHAHA MARATHI POEM ||

अमृत म्हणा , विष म्हणा काही फरक पडत नाही वेळेवरती चहा हवा बाकी काही म्हणणं नाही सकाळ सकाळ उठल्या उठ…
Read More

सुख || SUKH MARATHI KAVITA ||

चुकलेले मत हताश बळ लाचार जीवन पुन्हा ती वाट नाही!! शब्दाची कटुता तिरस्कार असता मनातील भावना प…
Read More

परिवर्तन || PARIVARTAN KAVITA ||

खुप काही घडाव नजरेस ते पडाव मला काय याचे मौन असेच राहणार!! सत्य समोर इथे बोलेल कोण ते शांत आहे…
Read More

हास्य || HASYA MARATHI KAVITA ||

खळखळून वाहणाऱ्या नदीत तुझ हास्य वाहुन जातं माझ्या मनातल्या समुद्रात अलगद ते मिळुन जातं ओलावतात त…
Read More

मन आणि तू..!|| TU MARATHI KAVITA ||

एका मनाची ती अवस्था तुला आता कसे मी सांगू तुझ्याचसाठी त्याचे रुसणे त्यास आता कसे मी समजावू तु नस…
Read More

वचन.. ! || VACHAN MARATHI KAVITA ||

वचन दिलं होतं नजरेस फक्त तुलाच साठवण्याचं तुझ्या सवे आठवणींचा पुन्हा ती स्वप्ने पहाण्याच मिटलेल्…
Read More
Scroll Up