"नकळत तेव्हा कधी
 चुक ती झाली होती!!
 प्रेम झाल अचानक
 जेव्हा ती लाजली होती!!

 ठरवल होत तेव्हाच
 आपल्याला हीच पाहिजे होती!!
 कस विचारू तिला
 जेव्हा ती अनोळखी होती!!

 मैत्री पासुन सुरूवात
 पुन्हा खास जमली होती!!
 विचारुन टाकतो तिला
 जेव्हा ती जवळ होती!!

 मन बोललं थाब जरा
 वेळ चुकीची होती!!
 सोबत तिच्या कोणीतरी
 जेव्हा ती येत होती!!

 खुप काही विचारलं
 माझ्याशी ती बोलत होती!!
 मी मात्र हरवुन गेलो
 जेव्हा ती समोर होती!!

 मन तुटल प्रेम मनातच
 आठवणीत ती राहत होती!!
 आपल्या विश्वात रममाण
 जेव्हा ती चालली होती!!

 कसे समजावे मनाला
 ती जे बोलली होती!!
 मन झाले आनंदी
 जेव्हा ती खुश होती!!

 नकळत तेव्हा कधी
 चुक ती झाली होती!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

प्रेम || PREM KAVITA || LOVE ||

सतत तिच्या विचारात राहणं तिच्या साठी चार ओळी लिहणं लिहुनही ते तिलाच न कळनं यालाच प्रेम म्हणतात का…
Read More

माझे मन

माझे मन का बोलते तु आहेस जवळ वार्‍यात मिसळून सर्वत्र दरवळत कधी शोधले तुला मी मावळतीच्या सावलीत …
Read More

वचन || PROMISE || LOVE POEM ||

ऐक ना एकदा मन हे बोलती हरवली सांज ही सुर का छेडली नभात ही चांदणी पुन्हा का पाहुणी चंद्रास ओढ का त…
Read More

माझ्यातील ती

मी पाहिलय तुला माझ्या डोळ्या मध्ये समोर तु नसताना माझ्या आसवांना मध्ये झुरताना मनातुन माझ्या कव…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा